Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
м. Одеса, 11-12 березня 2011 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Головні напрями конференції:

 Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
 Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
 Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
 Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
 Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
 Економіка праці та управління персоналом.
 Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
 Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса».