Енергетика

Енергетичні системи та комплекси;
Електричні станції, мережі і системи;
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
Перетворювання відновлюваних видів енергії;
Теплові та ядерні енергоустановки;

Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»

Галузь: 

Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі І-шої Міжнародної науково-практичної конференції
«Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»,
яка відбудеться у Львівському національному аграрному університеті в м. Дубляни 11-12 червня 2009 р.
Під час роботи конференції передбачено робота таких секцій:
Секція 1. Ресурсоощадність та енергозбереження у рослинництві і садівництві.
Секція 2. Ресурсоощадність та енергозбереження у тваринництві.
Секція 3. Ресурсоощадність та енергозбереження в переробній галузі АПК.
Секція 4. Ресурсоощадність та енергозбереження в машинобудуванні та технічному сервісі обладнання АПК.
Секція 5. Біоенергетика АПК.
Секція 6. Системи використання відновлюваних джерел енергії.
Секція 7. Управління проектами ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії.
Матеріали виступу на конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць Львівського НАУ «Агроінженерні дослідження». Вимоги до оформлення статей подані в інформаційноу листі.

Національний університет “Львівська політехніка” ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент" напряму підготовки 0000 "Специфічні кат

Галузь: 

Національний університет “Львівська політехніка”
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент"
напряму підготовки 0000 "Специфічні категорії"

6-та Міжнародна конференція "Співробітництво для вирішення проблеми відходів"

Галузь: 

Організатори конференції запрошують підприємства всіх форм власності, науково-дослідні й проектні організації, суспільні об'єднання, фінансові установи, лізингові й страхові компанії, структури влади й усіх, хто пов'язаний зі сферою управління відходами, взяти участь в 6-й Міжнародної конференції "Співробітництво для вирішення проблеми відходів", яка відбудеться 8-9 квітня 2009 р., в м. Харків.

Мета і завдання конференції - сприяти поширенню передового досвіду й практики, розвитку бізнесу в сфері управління відходами, представити нові розробки, устаткування, послуги, зміцнити контакти між зацікавленими сторонами, залучити до проблеми увагу інвесторів, промисловців, підприємців, громадськості, влади, ЗМІ.

Строк подання матеріалів для публікації продовжений до 1 грудня 2008р.

Програма

Конференція буде включати пленарні засідання й роботу секцій у вигляді усних і стендових доповідей. Планується проведення виставки екологічної літератури, спеціалізованих семінарів. Організатори сформують програму й розмістять її на сайті конференції після вивчення представлених для публікації матеріалів.

Основні тематичні напрямки

- Нормативно-правова база управління відходами

6-а Міжнародна науково-технічна конференція "Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці" ММ Електро-2009

Галузь: 

6-а Міжнародна науково-технічна конференція
"Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці"
ММ Електро-2009
3 - 6 червня 2009 р.

Організатор: Національний університет "Львівська політехніка", Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Львівська регіональна рада НТСЕ України, Українська секція інституту інженерів-електриків та електронщиків США (IEEE)

Тематичні напрями конференції:
1. Розвиток теоретичних і методологічних засад математичного моделювання в електротехніці й електроенергетиці.

2. Системи штучного інтелекту в задачах електротехніки й електроенергетики.

3. Результати прикладного моделювання в електротехніці й електроенергетиці.

Мови - українська, російська, англійська, польська

Важливі дати і дії:

01.03.2009 - подання заявки учасника листом або електронною поштою

15.04.2009 - подання на адресу оргкомітету таких матеріалів:

* два примірники рукопису статті, підписані авторами;
* рукопис статті електронною поштою або на електронному носії;
* рецензія доктора наук з засвідченим підписом;

Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 15-16 січня 2009 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

· обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

· математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;

· проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;

· моделювання економічних процесів;

· тренажерні системи;

· багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;

· моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.

В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

· українська

· російська

· англійська

ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сторінки

Підписатися на RSS - Енергетика