Критерії для ідентифікації жінок в Інтернет-комунікаціях (визначені на основі інформаційного наповнення Веб-форуму)

Гендерні відмінності були також розглянуті у дискусіях між користувачами Мережі. Дослідження стилів мови в онлайні показало, що характеристики стилів мови чоловіків і жінок в Інтернет-спілкуванні з порівнянні з реальною розмовою суттєво не змінюються.
Проаналізувавши інформаційне наповнення “Львів. Форум Рідного Міста” сформовано перелік базових ознак стилю написання повідомлень представниками жіночої статі.
На рівні речень:

 • Підрядні речення обставини – відповіді на питання: як?, коли?, де? головного речення. ("Будь там, де ….." ;"Тому що на деревах є ще сніг ..., то виглядає ніби ..."," Іди туди, звідки прийшов");
 • Підрядні речення позбавлене смислу (“Ти знаєш, …”);
 • Підрядне речення, яке служить для уточнення ( "… , яка в основному вкрита ...";"…там, де зустрічались раніше. "," …, в якому щось ...");
 • Заперечне речення, твердження відсутності чогось ("Ви не відчуваєте, як майбутнє...");
 • Запитання – вказівки в питальній формі не беремо до уваги ("Що таке ..?" "Що ви робите?");
 • Використання розділових речень типу: "Ви збираєтесь пообідати, чи не так?";

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Графічні засоби вираження емоцій – графічні усмішки (смайлики)

Основними графічними засобами вираження емоцій є графічні усмішки (смайлики). Смайлик — це письмове вираження емоцій у текстових повідомленнях символами ASCII-графіки. Часто у Веб-спільнотах варіанти текстових усмішок автоматично перетворюються на графічні.
Широкої популярності у форумах, чатах досягли графічні усмішки через зручність вставлення у текст, зрозумілість, можливість вираження та уточнення закладених в повідомленні відправника емоцій текстом або графічним значком.
Використання графічних і текстових усмішок користувачами у діалогах проаналізовано у цьому дослідженні. Ми обчислити кількість використання смайликів представниками обох статей та поділили найбільш вживані смайлики на типи.

Використання графічних усмішок залежно від статі користувача

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Розкриття особистої інформації в Інтернеті

У цьому статистичному дослідженні розкриття особистої інформації в Інтернеті проаналізовано персональну інформацію, яку вказали користувачі у своїх аккаунтах. А саме: нікнейм, повне ім'я, вік, дата народження, місце проживання, освіта та контактна інформація (адреса електронної пошти, посилання на інші особисті веб-сторінки). Ми проаналізували дані аккаунтів користувачів чотирьох Веб-спільнот ("Львів. Форум Рідного Міста", "Тернопільський Форум", "Родинний форум “Малеча", "ROCK.LVIV.UA: Форум").
Результати нашого гендерного дослідження надання користувачами Веб-спільнот особистої інформації в свої аккаунти виглядають таким чином:

Рис.1 Рівень надання персональної інформації чоловіками

Рис.2 Рівень надання персональної інформації жінками

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Батлук В. А. та ін. Охорона праці. Навчальний посібник

[b]Батлук В. А. та ін. Охорона праці.[/b]
Навчальний посібник. Друге видання / Батлук В. А., Кулик М. П., Яцюк Р. А. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 360 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:50,00грн.

Викладено основні відомості з законодавчих, правових і організаційних питань охорони праці з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.
Відповідає програмі нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих
навчальних закладів.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

Вступ.
Розділ 1. Основні питання охорони праці.
1.1 Основні законодавчі та нормативні акти у галузі охорони праці.
1.2. Закон України “Про охорону праці”.
1.3. Основні поняття про систему управління охороною праці.
1.4. Загальна структура управління охороною праці.
1.5. Завдання та функції управління охороною праці.
1.6. Навчання працівників з питань охорони праці.
1.7. Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці.
1.8. Мотивація, оперативне керівництво і координація робіт з охорони праці.

Forums: 

Keywords: 

Князь С. В. та ін. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник

Князь С. В. та ін. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 184 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:51,00грн.
Друк на замовлення

Розкрито суть фінансового менеджменту підприємства і його значення у системі управління підприємством. Увагу приділено теоретичним аспектам фінансового менеджменту, зокрема його цілям, принципам їхньої реалізації, функціям і методам фінансового менеджменту,
управлінським рішенням тощо. Розглянуто прикладні аспекти фінансового менеджменту і аналіз фінансового стану і оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємства, дослідження факторів впливу на систему фінансового менеджменту, особливості управління фінансовими ризиками тощо.
Для студентів, аспірантів, викладачів.

[b]Зміст[/b]

Передмова.
Тема 1. Цілі фінансового менеджменту і принципи їхньої реалізації.
Тема 2. Функції і методи системи фінансового менеджменту підприємства.
Тема 3. Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту підприємства.
Тема 4. Фінансовий стан підприємства як об’єкт управління в системі фінансового менеджменту.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І.Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії

[b]Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І[/b]
Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії.
English-Polish-Russian-Ukrainian DICTIONARY of chemistry. Angielsko-polsko-rosiysko-ukrainsky SŁOWNIK z chemii. Англо-польско-русско-украинский СЛОВАРЬ по химии. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 530 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:106,00грн.
Друк на замовлення

Словник складається з чотирьох частин: власне англо-польсько-російсько-українського словника і польського, російського та українського покажчиків.
Ці покажчики дають змогу робити переклад з польської, російської або української мови на будь-яку з трьох інших мов словника. Отже, в ньому – 12 двомовних словників. Словник містить понад 4000 термінів з хімії.
Словник розрахований на широке коло користувачів, зокрема, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інженерів, фахівців та наукових співробітників, які працюють у хімічній промисловості, на працівників видавництв та перекладачів.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Марінцова Н. Г. та ін. Біологічна хімія. Підручник

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Марінцова Н. Г. та ін.[/b]
Біологічна хімія. Підручник / Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, М. С. Курка, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:68,00грн.

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і м’язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин.
Новітнє інформативне видання, в усіх розділах якого наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації.

Кузьмін О. Є. та ін. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник

[b]Кузьмін О. Є. та ін.[/b]
Код: 978-966-553-830-1
Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 172 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:63,00грн.
Друк на замовлення

Розглянуто основні теоретичні аспекти науки “Менеджмент” згідно з програмами курсів “Менеджмент” (галузі знань “Економіка і підприємництво”) та “Основи менеджменту” (галузі знань “Менеджмент і адміністрування”). Наведено завдання для практичних і лабораторних занять з цих дисциплін. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі.
Лабораторні завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський інструментарій на практиці. Наведено контрольні запитання до захисту курсового проекту (роботи).
Для студентів стаціонару та дистанційних форм навчання (заочна, екстернат тощо), а також викладачів вищих навчальних закладів, керівників, підприємців, тренерів курсів, організаторів тренінгів тощо.

[b]Зміст[/b]

Загальні положення.
Менеджмент: практичний аспект
Тема 1. Сутність та значення менеджменту.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Соціальні комунікації в Інтернеті

Група дослідників особливостей спілкування людей в Інтернеті, комунікативних відмінностей між статями, віковими та соціальними групами тощо.

Іншомовні слова в українському жаргоні

До складу українського жаргону входять запозичення з багатьох мов (приблизно 28-и мов світу). 46% усіх запозичень – англіцизми:

 • блат – з їдиш, від „рука”;
 • бойфренд – хлопець, коханець,
 • джус – безалкогольний газований напій.
З інших мов до нас примандрували:
 • кайф – задоволення, насолода, від арабського „бездіяльність, відпочинок” (отримувати задоволення при курінні кальяну, палінні тютюну);
 • лафа – блаженство, удача, везіння, безтурботне життя, з татарської алафа – „пайок, фураж для коня; платня”;
 • лібрарня – бібліотека;
 • ляхва – крим., злодійка, яка видала спільників/ повія, з латини larva – „злий дух; скелет; маска; обличчя; пика”;
 • марафет – з арабської ma’rifet – „знання, мистецтво; секрет”;
 • паті – вечірка;
 • піпл – люди;
 • плізоньки – будь ласка;
 • тічерка – учителька;
 • фарт – щастя, талан, везіння, з німецького мисливського жаргону Fahrt – „слід, залишений дичиною”;
 • халява – з давньоєврейської, від khalav –„молоко” (в давнину в єврейських містечках бідним дітям при синагогах безкоштовно видавали молоко);

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS