Запоріжжя

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями модернізації системи права України»

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки:теорія і практика"

ІV Міжнародна науково-практична конференція
„Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту
в умовах сучасної економіки:теорія і практика”, що відбудеться 18 листопада 2016 р.

Тематичні напрями роботи конференції:

Птн, 18/11/2016

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильської АЕС)»

У програмі конференції передбачається обговорення широкого кола проблем, пов’язаних із вивченням проблем екологічної, енергетичної безпеки в Україні та світі; невідомих сторінок Чорнобильської катастрофи; подолання її наслідків, а саме розв’язання економічних, політичних, психологічних, соціальних та інших проблем, пов’язаних з аварією у Чорнобилі; історичних прикладів інших техногенних катастроф та шляхів виходу з них; проявів міжнародної солідарності у вирішенні наслідків техногенних аварій тощо.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Втр, 01/03/2016

Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія та практика"

Галузь: 

Інститут управління Класичного приватного університету запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “ Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”, що відбудеться 15 листопада 2013 р.

Адреса:
вул. Жуковського, 70-б, м. Запоріжжя, 69002
E-mail оргкомитету:
inst-upr@mail.ru

Телефон / Факс:
(061) 220-93-66, 220-07-88

Організатори:

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"

Галузь: 

Останній термін подання матеріалів - 10 квітня 2012 року

Напрямки роботи конференції:

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Галузь: 

Організатор: Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу»

Галузь: 

Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету

(м. Запоріжжя)

Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу», яка відбудеться 29-30 березня 2012 року на базі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Проблематика конференції:

1. Соціальні комунікації в контексті глобалізаційних процесів.

2. Історичний дискурс української преси.

3. Журналістика і публіцистика: теми, проблеми, постаті, питання жанрології.

4. Телебачення і радіомовлення: контекст сьогодення.

5. Мовно-стилістичний дискурс мас-медіа. Текст у мас-медіа: функціонування, трансформація та інтерпретація.

6. Інтернет-журналістика:стан, проблеми, перспективи.

7. Соціальна відповідальність медіа. Професійні стандарти медіа.

8. Медіаосвіта в Україні й світі: проблеми та перспективи.

9. Реклама та РR: інтеграція теорії і практики.

XIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Наука і вища освіта"

Галузь: 

Запрошуємо на XIX Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих учених "Наука і вища освіта"

[b]Мета проведення:[/b] генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

[b]Дата подачі заявки і тез:[/b] до 1 березня 2011 р.

[b]Тематичні напрями:[/b]

Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання
Секції:
- Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
- Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
- Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
- Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
- Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

Сучасні дослідження правознавчих проблем
Секції:
- Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
- Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми
- Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти

Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасна психологія: актуальні проблеми і тенденції»

Галузь: 

Классический приватный университет (г. Запорожье)
Кафедра практической психологии
Лаборатория экспериментальной педагогики та психологии
Психологическая служба Классического приватного университета

28 января 2011 года проводит Межрегиональную научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РОЗВИТИЯ»

II Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції

“Системний аналіз. Інформатика. Управління”,

яку проводить Класичний приватний університет м. Запоріжжя 10-11 березня 2011 року

Мета конференції:
Обговорення актуальних питань розвитку методології системного аналізу, інформаційних технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях.

[b]Основні напрями конференції :[/b]
1. Методологія системного підходу та моделювання систем.
2. Системний аналіз і моделювання природних і технічних систем.
3. Системний аналіз і моделювання макро- та мікроекономічних систем
4. Системи та методи прийняття рішень.
5. Інформаційні системи і технології.
6. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
До 10 січня 2011 року надіслати електронною поштою за адресою saic-2011@zhu.edu.ua заявку на участь у конференції, тези обсягом до 2-х сторінок та копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
- 120 грн. або $20 (включає організаційні витрати та збірник матеріалів конференції)

Сторінки

Підписатися на RSS - Запоріжжя