Вінниця

Національна інтелігенція в історії та культурі України

Галузь: 

23-24 жовтня 2008 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського відбудеться
IІІ Міжнародна наукова конференція
«НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ»
Планується робота таких секцій:
1. Інтелігенція як носій національної ідеї і культури.
2. Визвольні змагання в Україні 1917-1921 рр. і національна інтелігенція.
3. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму.
4. Українська інтелігенція в роки незалежності України.
5. Регіональні особливості історії української національної інтелігенції в новітню добу
До конференції передбачається друкування наукових статей
у “Наукових записках ВДПУ. Серія: Історія” (зареєстрований ВАК України як фахове видання)
Обов’язкові вимоги до статей:

Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку

Галузь: 

“Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, що відбудеться 25-26 вересня 2008 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського.

Тематика конференції:
1. Досвід викладання хімії та екології в загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Підготовка вчителів хімії та екології у вищій школі: стан і перспективи.
3. Актуальні питання хімії, хімічної технології та екології.

Офіційні мови конференції: українська, російська.

Форми участі у роботі конференції:
 публікація матеріалів;
 публікація матеріалів + усна доповідь;
 усна доповідь;
 участь без доповіді.

Умови участі в роботі конференції
До початку конференції буде надруковано збірник тез доповідей конференції, а статті, що відповідають вимогам ВАК України − у збірниках і журналах наукових праць: “Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія: Педагогіка і психологія”, “Технологические системы” та ін..
Для участі в конференції необхідно до 1 липня 2008 року надіслати до оргкомітету:
1. Заявку на участь в конференції за формою, що додається (поштою і на е-mail).

Сторінки

Підписатися на RSS - Вінниця