Вінниця

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів - 31 березня 2012 року.

Адреса:
Україна, 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститути: магістратури, аспірантури і докторантури; математики, фізики і технологічної освіти.

E-mail Оргкомітету: imfito@yandex.ru

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Телефон / Факс: (0432)-27-90-76; (0432)-27-69-73

Вартість участі, проживання та харчування: Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн.

Головні напрями роботи:

 1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес закладів освіти.
 2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Діяльність навчальних закладів І – II рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти.

Міжнародна науково-практична конференція «ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»

Галузь: 

Напрямки роботи конференції:strong

 • Теоретичні аспекти інноваційних процесів та їх вплив на реформування економіки України.
 • Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
 • Місце та роль менеджменту в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки.
 • Актуальні проблеми розвитку управління сучасним підприємством.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Умови участі у конференції

Наукова конференція Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Галузь: 

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
(ВКДТС — 2011)
Вінниця
18—20 жовтня 2011 року

Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Галузь: 

Адреса: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет
Телефони: (432) 59-84-43, 59-84-42
Факс: (432) 43-80-96
E-майл: petrukvg@gmail.com
Адреса оргкомітету: 21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет, інститут екології та екологічної кібернетики , Петруку В.Г.

Дата проведення: 21 - 24 вересня 2011 рік
Останній день подачі матеріалів: 23 травня 2011 рік
Повідомлення про запрошення: до 20 червня 2011 року

Наукові секції:
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

Міжнародна науково-технічна конференція "Інноваційні технології в будівництві"

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
Вінницьке регіональне відділення Академії будівництва України (АБУ)
Брестський державний технічний університет
Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТЕГП) ВНТУ
запрошує на Міжнародну науково-технічна конференція ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ

[b]Метою конференції[/b] є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також їх економічної ефективності.

[b]Напрямки роботи конференції:[/b]
[list][*] Будівельні конструкції.
[*] Будівельні матеріали та вироби.
[*] Механіка ґрунтів та фундаменти.
[*] Технологія будівельного виробництва.
[*] Моделювання процесів будівельного виробництва.
[*] Організація, управління та економіка в будівництві.
[*] Інженерні мережі будівель та споруд.
[*] Енергозбереження в будівництві, ЖКГ та промисловості.
[*] Інноваційна технологія комп’ютерного проектування, до-кументування і управління проектами об’єктів будівництва.[/list]

[b]Робочі мови[/b]

III Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація в твердих тілах"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 3-й Міжнародній науково-практичній конференції “СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ“, яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського 19-21 травня 2009 року.

Конференцію проводять:

Міністерство освіти і науки України
Академія наук вищої освіти України
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тульський державний університет (Росія)

Тематика конференції:

1. Релаксаційні явища у металах і сплавах
2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери, наноструктурні і аморфні матеріали
3. Структурна релаксація у напiвпровідниках і діелектриках

Планується публікація тез конференції до її початку і випуск матеріалів конференції у журналах “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials”.

Вимоги до оформлення тез і матеріалів:

Організаційно-педагогічні умови реалізації дистанційного навчання у післядипломній освіті

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі у роботі науково-практичної Інтернет-конференції
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ»,яка відбудеться 24-27 листопада 2008 року
на сайті Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

До участі у Інтернет-конференції запрошуються наукові працівники, керівники та представники органів управління освітою, учителі, викладачі, керівники та працівники навчальних закладів, методисти районних (міських) методкабінетів.

Планується робота за такими напрямками:

 • Дистанційне підвищення кваліфікації педагогів;
 • Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу;
 • Інноваційні технології навчання;
 • Використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
 • Готовність педагогів до використання ІКТ у своїй професійній діяльності.

Матеріали будуть розміщені на сайті інституту та видані у збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення чату.

Шоста міжнародна науково-практична конференція "Інтернет-Освіта-Наука" (ІОН-2008)

Галузь: 

Метою конференцiї є: обмiн думками щодо переваг i проблем, привнесеним у наше життя стрiмким розвитком iнформацiйних технологiй i, зокрема, Iнтернет; обговорення досвiду використання Iнтернет i комп'ютерних технологiй у наукових дослiдженнях i навчальному процесi; аналiз наукових, педагогiчних та психологiчних аспектiв розвитку Iнтернет i iнформацiйних технологiй; встановлення нових контактiв; залучення молодi до наукового пошуку.

Основними цiлями конференцiї є:

IV International Conference on Optoelectronic Information Technologies "PHOTONICS -ODS 2008"

IX Мiжнародна конференцiя "КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)"

Галузь: 

IX Мiжнародна конференцiя
"КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)"
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Вiнниця
21-24 жовтня 2008 року

СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

* Компанія Aricent Ukraine
* Iнститут iнженерiв з електротехнiки та електронiки (IEEE), Українська секція

Метою конференції є обговорення питань контролю і управління технічними, екологічними, організаційно-економічними, медико-біологічними та іншими складними системами для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, штучного інтелекту та інших підходів технічних наук до розв'язання проблем в екології, ресурсоенергозбереженні, менеджменті, медицині тощо.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

* Математичне моделювання складних систем;
* Перспективнi методи і технiчнi засоби систем контролю i управлiння;
* Контроль i управлiння в окремих галузях;
* Оптимiзацiя складних систем;

Сторінки

Підписатися на RSS - Вінниця