м. Київ

VIII Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології»

Галузь: 

Рада наукової молоді ІЕЗ за підтримки Національної академії наук України та Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона проводить 20-22 травня 2015 року VIII Міжнародну конференцію молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології».
Конференція присвячується пам’яті доктора технічних наук Леоніда Сергійовича Киреєва.

Срд, 20/05/2015

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

Галузь: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція
20-22 листопада 2014 року
м. Київ
Кінцевий термін реєстрації: до 10 листопада 2014 року
Напрями роботи конференції:
1.Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2.Управління якістю освіти: досвід та інновації
3.Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4.Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації
5.Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
6.Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні
7.Філософія та психологія освіти
8.Послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт
У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, Чеської Республіки, США.
Спеціальні гості – представники донорських організацій та міжнародних програм і проектів у сфері освіти, експерти Європейської комісії з питань освіти і культури

Міжнародна науково-практична конференція з соціології "

Галузь: 

Метою конференції є соціологічне – за одночасного залучення інших суспільствознавчих дисциплін – осмислення траєкторії українського соціуму впродовж останніх 100 років у контексті конфліктної динаміки світ-системи та оцінка не лише можливості прагматичної політики модернізації / розвитку, але й модерну як такого.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією
Націоналізм, його трансформації на національна держава.
Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій українського соціуму.
Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / модернізації України.
Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?
Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній перспективі.
Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні виміри
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

Міжнародна наукова конференція “Крим в історії України”

Галузь: 

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

2 грудня 2014 року проводить

Міжнародну наукову конференцію “Крим в історії України”, присвячену 700‑річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму.

Основні напрями роботи:

1. Джерела з історії Криму, джерелознавство.

2. Історіографія кримської історії.

3. Старий Крим в історії кримських татар.

4.1. Античний Крим.

4.2. Візантійський Крим.

4.3. Кримське ханство.

4.4. Генуезькі колонії в Криму.

4.5. Крим періоду російської окупації (кінець XVIII–XX ст.).

5. Кримські походи Росії.

6. Крим в європейській політиці.

Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка відбудеться 2 грудня 2014 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 150 грн.

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів" 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас відвідати міжнародну науково-практичну конференцію "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів", що відбудеться у Київському університеті ім. Грінченка 13 листопада 2014 року.

Напрями роботи конференції:

 1. Міжнародний досвід розвитку соціальних комунікацій.
 2. Розвиток сучасних досліджень в галузі соціальних комунікацій.
 3. Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі.
 4. Віртуальне середовище та його можливості в сфері соціальних комунікацій.
 5. Фахова підготовка журналістів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 6. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні.
 7. Крос-культурний аспект рекламної та PR-комунікації.
 8. Місія бібліотеки в умовах розвитку сучасного інформаційного простору.

Місце проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Порядок роботи конференції (13 листопада):

 • Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00

IV Всеукраїнська міжнародна науковопрактична заочна конференція "Наукова дискусія: теорія, практика, інновації" 2014

Запрошуємо вас взяти участь у IV Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній заочній конференції «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації»

Місце та час проведення конференції: м. Київ, 29-30 серпня 2014 р.

 • прийом матеріалів — до 29 серпня 2014 р.
 • прийом оплат — до 30 серпня 2014 р.
 • публікація та розсилка збірників авторам — вересень 2014 р.

Секції конференції

 1. Біологічні науки
 2. Біотехнологія та генетика
 3. Будівництво та архітектура
 4. Географічні науки
 5. Геолого-мінералогічні науки
 6. Економічні науки
 7. Енергетика та енергозбереження
 8. Журналістика та інформація
 9. Історичні науки
 10. Культура та мистецтво
 11. Медицина та фармація
 12. Менеджмент і адміністрування
 13. Металургія та матеріалознавство
 14. Мистецтвознавство та література
 15. Педагогічні науки
 16. Політичні науки
 17. Природничі науки
 18. Психологічні науки
 19. Реклама та маркетинг
 20. Сільське господарство і лісництво
 21. Соціологічні науки
 22. Сфера обслуговування

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів" 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2014 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів".

Напрями роботи конференції:

 • Міжнародний досвід розвитку соціальних комунікацій.
 • Розвиток сучасних досліджень в галузі соціальних комунікацій.
 • Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі.
 • Віртуальне середовище та його можливості в сфері соціальних комунікацій.
 • Фахова підготовка журналістів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Перспективи розвитку видавничої справи в Україні.
 • Крос-культурний аспект рекламної та PR-комунікації.
 • Місія бібліотеки в умовах розвитку сучасного інформаційного простору.

Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології »

Галузь: 

Вельмишановні колеги!
Кафедра фізичної і колоїдної хімії Національного університету харчових технологій запрошує всіх бажаючих прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології », яка відбудеться 20-21 листопада 2014 року.

Тематика конференції
Фундаментальні проблеми, досягнення та рубежі хімічної науки: фізична і колоїдна хімія; органічна хімія; неорганічна хімія; аналітична хімія.
Хімічна технологія: технології, властивості та застосування дисперсних, нанорозмірних, полімерних та композиційних матеріалів; технологія органічних продуктів; технологія неорганічних речовин; високоефективні хіміко-технологічні процеси та апарати в промисловому виробництві речовин, продуктів і матеріалів; енергоефективні та ресурсозберігаючі хімічні технології; традиційні та альтернативні палива. Хімічні джерела енергії; хімічна безпека і охорона навколишнього середовища.
Хімія косметичних засобів
Харчова хімія
Проблеми та новітні технології освіти в області хімії та хімічної технології
Для участі в конференції необхідно до 20 червня 2014 року:

V Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології" 2014

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми хіммотології", де обговорюватимуться теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів.

Дедлайн: 01.05.2014

Мови конференції: українська, російська, польська.

Теми конференції:

 • теоретичні аспекти хіммології;
 • аваційна хіммологія й забезпечення авіапаливом, паливна ефективність і економія;
 • хімічна технологія паливно-мастильних технологій та технічних рідин;
 • вплив властивостей паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин на надійність, безпеку, експлуатаційну технологічність і економічність техніки;
 • паливно-заправні системи та комплекси;
 • проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів та безпеки польотів;
 • обробка в аеропортах проти обледеніння;
 • нанотріботехнології;
 • присадки та добавки до паливно-мастильних матеріалів;
 • альтернативні джерела енергії для двигунів транспортних засобів;

ХІV Науково-практична конференція "Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку"

Галузь: 

Запрошуємо Вас відвідати науково-практичну конференцію "Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичніта соціально-економічні засади розвитку" у рамках соціально-наукового проекту «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я», що відбудеться в Києві 15 травня 2014.

Організатори:
ВНЗ «Національна академія управління»
Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України

У рамках цього проекту проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені актуальним гуманітарним проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має будуватися життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає нових викликів.

Основні тематичні напрями:

 • духовність і політика: алгоритм віднаходження сумісності;
 • культурно-етичні засади розвитку політичної нації;
 • процес націєтворення: історична та політична перспективи;
 • роль громадянського суспільства у розвитку політичної нації;
 • віртуальний простір: задіяність у націєтворенні;

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Київ