м. Дніпропетровськ

8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології. Безпека та зв'язок» - 2016

«8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології. Безпека та зв'язок» - 2016»

 • Тези доповіді надати до 11 листопада 2016 р. для публікації у збірнику.
 • Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції та організаційні витрати становлять 150 грн.

Офіційні мови конференції: українська та російська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Секції конференції:

Чтв, 24/11/2016

III Міжнародна науково-практична конференція 2016 «Актуальні питання сучасної психології»

прийом матеріалів (включно): до 07 жовтня 2016 р.
розміщення електронної версії збірника: до 17 жовтня 2016 р.
розсилання друкованих збірників авторам: до 22 жовтня 2016 р.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Суб, 08/10/2016

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні"

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні”, присвяченої 80-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Свеженцова Анатолія Івановича, яка відбудеться 12–13 травня 2016 року.

Чтв, 12/05/2016

Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ"

Конференція відбудеться 12-13 травня 2016 р.
Для включення доповіді до програми конференції та участі в ній необхідно до 10 березня 2016 р. на адресу оргкомітету чи електронну пошту надіслати:

 • заявку,
 • статтю,
 • квитанцію про оплату.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора СВЕЖЕНЦОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

Чтв, 12/05/2016

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Конференція відбудеться 12-13 травня 2016 р.
Для включення доповіді до програми конференції та участі в ній необхідно до 10 березня 2016 р. на адресу оргкомітету чи електронну пошту надіслати:

 • заявку;
 • статтю;
 • квитанцію про оплату.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора СВЕЖЕНЦОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

Чтв, 12/05/2016

Всеукраїнська конференція "Економічна кібернетика: стратегія розвитку"

Галузь: 

Організатор:
Кафедра економічної інформатики Національної металургійної академії України

Тематичні напрямки:
1. основні напрямки та стратегії розвитку економічної кібернетики;
2. проблеми аналізу та управління соціально-економічними системами;
3. інформаційні системи та технології в управлінні соціально-економічними системами;
4. сучасні підходи до моделювання економіки;
5. проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Умови участі:
Для того, щоб взяти участь у конференції надіслати електронною поштою за лист, який містить наступні документи (вкладеними файлами):
1. Текст наукової праці, оформлений відповідно до вимог в електронному варіанті та названий прізвищем першого співавтора.
2. Заявку на участь по запропонованій формі.
3. Копію документа про оплату в електронному вигляді.

Організаційний внесок: 80 грн.

Оплата участі:
Валюта платежу: українська гривна. Перераховувати оплату необхідно на карту Приватбанку № 4149 4377 4039 5254.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління" 2014

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління", яка відбудеться у м. Дніпропетровськ 16-17 січня 2014 року.

Тематичні напрямки конференції

 • Економіка і управління національним господарством;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Оподаткування та бюджетна система;
 • Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
 • Математичні методи в економіці;
 • Державне управління, самоуправління та державна служба;
 • Економіка права;

Дедлайн: 16.01.2014

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів»

Галузь: 

Країна: Україна
Місто: Дніпропетровськ
Дедлайн: 21.10.2013
Дата початку: 29.11.2013
Дата закінчення: 29.11.2013
Область наук: Юридичні;
Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

Address:
Академія митної служби України, вул. Дзержинського, 2/4, кімн. 215, м. Дніпропетровськ, 49000

E-mail Оргкомітету:
naukvid@ukr.net

Організатори:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Телефон / Факс:
(0562) 47-18-32

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок складає 100 грн. Він використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних з друкуванням матеріалів конференції.

Планується робота за секціями:

Секція 1. Міжнародні інтеграційні процеси: теоретико- й історико-правове осмислення та реалії минувшини й сьогодення.
Секція 2. Актуальні проблеми розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин.
Секція 3. Розвиток адміністративного та митного права в Україні.
Секція 4. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у сфері забезпечення економічної та митної безпеки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

- матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf”

Міжнародна наукова конференція "Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн"

Галузь: 

Організатори:
- ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Дніпропетровськ)
- УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (м. Хмельницький)
- МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕСУРСІВ (РФ, ФРН, Австрія, Польща, Україна)

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Сталий розвиток національного господарства;
2. Сталий розвиток підприємств;
3. Сталий розвиток регіонів;
4. Демографія та соціальна політика в контексті сталого розвитку;
5. Економіка природокористування і екологія;
6. Вирішення проблем сталого розвитку на інноваційно-інвестиційній основі;
7. Проблеми бухгалтерського обліку витрат підприємств на реалізацію соціальних та екологічних проектів;
8. Менеджмент та маркетинг у сталому розвитку;
9. Фінансово-кредитна система та сталий розвиток.

УВАГА!
Конференція проводиться у заочній формі.
Автор отримує друковане видання збірки тез доповідей учасників. На вимогу автора надаються контакти учасника для можливості проведення дискусій з приводу наукових досліджень.

За підсумками конференції буде оперативно видано тематичний випуск журналу «Сталий розвиток економіки» (м. Хмельницький), включеного ВАК України у перелік фахових видань з економічних наук.

Міжнародна науково-практична конференція "Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах"

Галузь: 

Місце проведенння: Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ.
За результатами конференції будуть надруковані збірки тез доповідей та тематичний випуск фахового журналу.

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Дніпропетровськ