Хмельницький

Науково-практична конференція «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
у науково-практичній конференції
«Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур»,
яка відбудеться 25 вересня 2014 р.
Форма участі – дистанційна
Мета конференції: визначення ключових напрямів вдосконалення митних процедур та розробка методики оцінювання їх ефективності.
Тематичні напрями конференції:
– Теоретичні основи здійснення митних процедур в Україні та світі.

Всеукраїнська науково-практична конференція Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання

Галузь: 

Address:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул.Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький, 29013

E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Кафедра української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Вартість участі, проживання та харчування:
Витрати за рахунок делегуючих організацій. Оргвнесок – 50 грн., який сплачується під час реєстрації. Оргвнесок за заочну участь – 25 грн.

На конференції планується розгляд таких проблем:

 • Науковий дискурс сучасної української літератури.
 • Двоєдність письменника і художника.
 • Проблеми сприйняття постаті й творчості Т.Шевченка в Україні і світі.
 • Українська шевченкіана ХХ – ХХІ століття.
 • Рецепція постаті й творів Тараса Шевченка різними видами мистецтва: синкретизм і поліфонізм.
 • Роль Тараса Шевченка в становленні національної ментальності.

ХІІ всеукраїнська історико-педадогічна науково-практична конференція "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у ХІІ всеукраїнській історико-педадогічній науково-практичній конференції на тему: "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"
Організатори:
Міністерство освіти і науки України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Хмельницька обласна рада Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса:
вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.
E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Телефон / Факс:
(0382) 79-59-45

Веб-сайт: http://naps.gov.ua/ua/press/announcement...

Основні напрями роботи конференції
• Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і
підходи.
• Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
• Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження:
сучасний стан, проблеми, перспективи.
• Історіографія дослідження педагогічних персоналій.

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі, докторанти, аспіранти, магістранти.

Науково-практичний семінар «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО АУДИТУ УКРАЇНИ»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ
МІСІЯ ЄС З ПРИКОРДОННОЇ ДОПОМОГИ МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНДОХОДІВ

Науково-практичний семінар

«ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО АУДИТУ УКРАЇНИ»

22 травня 2013 р.
м. Хмельницький

Шановні колеги – науковці та практики!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару
«Формування системи митного аудиту України»

Семінар відбудеться
22 травня 2013 року
на базі Державного науково-дослідного інституту митної справи за адресою:
м. Хмельницький, вул. Тернопільська 13/3, 4-й поверх, ауд. 46 (Зала засідань)

Тематичні напрями роботи семінару:

1.Проблеми становлення та функціонування системи митного аудиту в Україні: нормативно-правові та організаційні аспекти.

2.Зарубіжний досвід організації та здійснення митного аудиту.

3.Проблеми методичного, інформаційного, кадрового та технічного забезпечення митного аудиту.

4.Підходи до оцінки якості та ефективності митного аудиту: світова практика та українські реалії.

II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору"

Галузь: 

Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі ІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.
 2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.
 3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.
 4. Особливості управлінської діяльності в освітньому просторі.

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Галузь: 

Організатори:
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена
Шуйський державний педагогічний університет
Забайкальський державний гуманітарно-педагогічний університет ім. М.Г. Чернишевського

Тематичні напрямки:
- філософські та методичні засади компетентнісної парадигми освіти;
- загальні тенденції модернізації вищої педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу;
- психологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу в неперервній освіті;
- упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі;
- формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетських регіональних комплексів;
- проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів: фахова підготовка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Електронною поштою матеріали доповіді та відомості про автора на адресу оргкомітету з позначкою konferencia ;

XI Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах"

Галузь: 

Проводить Кафедра економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Напрямки роботи конференції:

 • Загальні проблеми планування промислового виробництва. Планування витрат.
 • Планування та прогнозування обсягу виробництва.
 • Планування продуктивності праці, заробітної плати, доходів населення.
 • Планування фінансів.
 • Маркетинг. Планування матеріально-технічного забезпечення.
 • Планування технічного і організаційного розвитку.
 • Стратегічне планування.
 • Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності.
 • Бізнес-планування на підприємстві. Інвестиційна діяльність.
 • Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства.
 • Структурні зміни в економіці. Малий бізнес.
 • Реструктуризація, санація підприємств.
 • Регіональна підтримка вітчизняного виробника.
 • Оцінка потенціалу підприємства.
 • Економічна безпека діяльності підприємства.

Робочі мови конференції – українська, російська.

12-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 12-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 19 квітня 2012 року у Хмельницькому університеті управління та права.
Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.
2. Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.
3. Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.
4. Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.
5. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку.
6. Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 березня 2012 року надіслати:
Заявку на участь.
Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції (форма додається).
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

Тренінг «Розпізнавання брехні у спілкуванні»

Галузь: 

Тренінговий центр «Н’юРоб»
запрошує Вас взяти участь в одноденному тренінгу
«Розпізнавання брехні у спілкуванні»

Дата та час проведення: 12 березня 2011. 11:00-18:00.
Місце проведення: м. Львів, проспект Чорновола 57, зал 810.
Тренінг присвячений розпізнаванню брехні у спілкуванні на невербальному і вербальному рівні за рахунок аналізу рухів/жестів/міміки/позиції/погляду/голосу/слів вашого співрозмовника.
Участь буде цікава і корисна для всіх хто контактує з іншими людьми на роботі, в навчанні чи за кавою і потребує/готовий/не боїться довідатися справжні думки оточуючих.
Ціль тренінгу: навчитись розпізнавати брехню у щоденному спілкуванні, розвинути власну спостережливість.
На тренінгу ви навчитесь:
- на що звертати увагу, щоб зрозуміти чи правду вам кажуть;
- довідуватись про що замовчує партнер;
- розпізнавати вербальну і невербальну нещирість;
- технікам розвитку спостережливості;
- аналізувати себе;
- розуміти походження елементів нещирого спілкування.
Програма тренінгу
- причини і форми брехні;
- обман, неправда, брехня, нещирість;
- прихована і спотворена інформація;
- принципи аналізу брехні;
- технологія аналізу;

Майстер-клас Сергія Трухімовича на тему: «Креатив у бізнесі»

Галузь: 

Майстер-клас Сергія Трухімовича на тему: «Креатив у бізнесі»

Дата та час проведення: 4 березня 2011. 18:45-21:00.
Місце проведення: м. Львів, вул. Ліська 16 (Львівський інститут менеджменту).
Майстер: Сергій Трухімович, студія творчих ініціацій «Crespo», кріейтор, автор посібника «Реклама. Конспекти копірайтера» (www.crespo.com.ua).
Мета: Практичне ознайомлення із основними принципами творчого процесу, пошук нових ідей для бізнесу.
Завдання:
1) Надання необхідної бази знань для розуміння процесу генерації нових ідей.
2) Опрацювання, засвоєння отриманих знань у практичній груповій роботі (застосування деяких найпростіших креативних методик).
3) Обмін досвідом.
Структура:
1) Золота зірка бізнесу (корпоративна структура бізнесу: ідея, мета, ключові напрямки реалізації).
2) Практична вправа «Генерація ідеї» (перший етап).
3) Два важливі інформаційні блоки необхідні для пошуку нової ідеї:
a) Моя (наша) філософія успіху;
b) Моя (наша) цільова аудиторія;
4) Практична вправа «Генерація ідеї» (другий і третій етапи).
5) Креативне мислення. Що це таке?
6) Фази творчого процесу. Найпростіші креативні методики.

Сторінки

Підписатися на RSS - Хмельницький