Харків

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 1 лютого 2013 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв.
Обговорення – 5 хв.

До початку конференції планується друк збірника тез.

Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше 15 листопада 2012 р.

Реєстраційний внесок у розмірі 120 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет) необхідно переказати поштою на адресу Оргкомітету: Кононовій Олені Леонідівні, факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу, Харківський національний університет

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2012»"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 5–7 грудня 2012 р.
Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуального напрямку діяльності підприємств в умовах трансформації народного господарства та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.
Основні тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
  2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
  3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контесті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012", що проходитиме на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Робочі мови конференції: українська та російська.

Форма участі у конференції: усні доповіді тривалістю до 10 хв.

Робота конференції планується в наступних секціях:

  • аналітична хімія;
  • неорганічна хімія;
  • органічна хімія;
  • фізична хімія.

Веб-сторінка конференції: http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/chemread

Контактна інформація: chemread@univer.kharkov.ua.

Важливі дати конференції

on-line реєстрація до 25 березня
прийняття тез доповідей та оплата оргвнесків до 1 квітня
реєстрація учасників 16 квітня
робота секцій 17, 18 квітня
урочисте закриття конференції 19 квітня

V Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (INFECO-2012)"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній
конференціі "ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (INFECO-2012)" в м.
Харкові 24-26 квітня 2012 р.

Мета конференціі - обговорення наукових і практичних проблем
інформаційної та економічної безпеки.

Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Галузь: 

Організатор: ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
[b]Наукові напрями конференції:[/b]
[list]
[*]Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
[*]Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
[*]Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
[*]Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
[*]Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
[*]Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва

Науково-практична конференція "Нанотехнології у фармації та медицині"

Галузь: 

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції «Нанотехнології у фармації та медицині», яка відбудеться 13-14 жовтня 2011 року у м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 10 січня 2011 р. № 12).

Науково-практична конференція "Медична наука і клінічна практика на Харківщині: минуле, сьогодення, майбутнє"

Галузь: 

20 жовтня 2011 року, м. Харків. Науково-практична конференція "Медична наука і клінічна практика на Харківщині: минуле, сьогодення, майбутнє", присвяченої 150 річчю Харківського медичного товариства.

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей, а також лікарі загальної практики – сімейні лікарі. Наукова програма передбачає доповіді, науково-практичні та постерну сесії з обговоренням широкого кола питань.

V Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

Останній день подачі матеріалів: 30 червня 2011 р.
Дата проведення конференції: 12-14 жовтня 2011 р.
Організатор: Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та Сумський інститут модифікації поверхні.

Напрямки роботи:
A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхня-ми металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплан тація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти у сфері нанонаук.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Регламент роботи:

ІІ-а міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених "Логіка і право"

Галузь: 

Запрошуємо на ІІ-у міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених "Логіка і право"

Наукові напрями:
- Історичний взаємозв'язок логіки і права
- Логіка і мова права
- Логічні методи в теоретичній і практичній діяльності юриста
- Логічний аналіз понять права
- Логічне моделювання норм права
- Модальності в логіці права
- Доказ і аргументація в юридичній практиці
- Попередження логічних помилок і парадоксів у правовому полі
- Особливості судової риторики
- Практична логіка юриста (теорія прийняття судових рішень, логіка юридичної комунікації, логіка вирішення судових конфліктів і т. д.)
- Логічні підстави юридичної герменевтики
- Юридична логіка в системі філософії права
- Логічний аналіз національного законодавства

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови участі: вислати листом на зазначену поштову адресу заявку, тези доповіді і рецензію наукового керівника в електронному виді (обсяг тез - до 3-х друкованих сторінок, у форматі RTF, шрифт Times New Roman 14, формули - з використанням шрифту Symbol, поля - 2 см, інтервал 1,5, абзац автоматичний - 1 см) і роздрукованому виді .

VI-а Міждародна науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми спільноти: інформатизація і інформаційні технології»

Галузь: 

Приглашаем Вас принять участие в VI-ой Международной научно-практической конференции «НАУКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Конференция состоится 24-25 мая 2011 г. в г. Харькове на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники.

[b]ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:[/b]

1. Информационное обеспечение устойчивого социально-экономического развития общества.
1.1. Системы социально-экономического и экологического мониторинга.
1.2. Информационная поддержка устойчивого развития региональных, городских и районных социально-экономических и коммунальных систем.
1.3. Геоинформационные системы. Их роль и место в управлении государственными, региональными, отраслевыми, коммунальными системами.
1.4. Повышение качества образования на основе современных информационных технологий. Дистанционное образование.
1.5. Повышение качества здравоохранения на основе внедрения информационных технологий.
1.6. Социальные коммуникации на основе интеллектуальных информационных технологий.
1.7. Социально-философские аспекты информатизации.
1.8. Информатизация библиотек в контексте социально-коммуникационных процессов в обществе.

Сторінки

Підписатися на RSS - Харків