Харків

Конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: інтеграція до світових наукометричних баз даних"

Галузь: 

Запрошуємо на конференцію «Фундаментальні та прикладні дослідження: інтеграція до світових наукометричних баз даних».

Тематика доповідей: технічні, природничі та економічні науки.

Збірник: «Технологічний аудит та резерви виробництва» (міжнародний індексований журнал, перелік баз і систем, де індексується журнал http://tarp.net.ua/ru/general/tseli-zhurnala)

Крайній термін подачі доповідей: 04.10.2013.

Форма участі: заочна

Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»

Галузь: 

Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна запрошує відвідати та прийняти участь у міжнародній науково-методичній конференції «Методичні та психолого-педадогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», котра відбудеться 21 листопада 2013 року у місті Харкові.

Address:
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4
E-mail Оргкомітета:
metodengl@karazin.ua

Організатори:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра методики та практики викладання іноземної мови
Телефон / Факс:
+38 (057) 707-55-66

Вартість участі, проживання та харчування:
Реєстраційний внесок у розмірі 150 грн. (включає редагування та рецензування збірки тез, програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет)

Реєстрація учасників починається о 10:00 за адресою м. Харків,
пл. Свободи, 4, ауд.7-75. Проїзд: від залізничного вокзалу до станції метро
“Університет”.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Форми участі у конференції:
• Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
• Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).

VІІІ Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» - 2013

Галузь: 

Механико-математический факультет Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина 27 апреля 2013 г. проводит VIII Международную научную конференцию для
молодых ученых “Современные проблемы математики и её приложения в естественных
науках и информационных технологиях”.
Планируются пленарные заседания и работа в секциях по
следующим направлениям:
1. Алгебра
2. Математическая физика
3. Математическое моделирование и методы вычислений
4. Информатика и информационные технологии
5. Геометрия
6. Механика

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», яка відбудеться 2-3 квітня 2013 р.

Передбачається робота секцій:

 1. Філософська думка України та світова філософія.
 2. Актуальні проблеми історії України.
 3. Духовна культура України: традиції та сучасність.
 4. Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра
 5. Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 6. Соціальні проблеми та шляхи розвитку України.
 7. Політичні проблеми та шляхи розвитку України.
 8. Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 9. Мовна підготовка фахівців.
 10. Історія науки і техніки.
 11. Міжнародна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
 12. Духовність як основа життя сучасної людини.

Вимоги до змісту тез:

 • актуальність проблеми, що розглядається, та її значущість для розв’язання важливих
 • наукових і практичних завдань;
 • основна частина має містити елементи наукової новизни;

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття», присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського, яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року.

Напрями роботи:

 1. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
 2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
 3. Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
 4. Інноваційні освітні технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Календар:

 • до 20.01.2013 – прийом заявок;
 • до 20.02.2013 – прийом статей;
 • до 20.03.2013 – розсилка запрошень, прийом оргвнесків.

Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірнику до початку роботи конференції.

VІ Регіональна студентська наукова конференція «Світ сучасної філології»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі VІ Регіональної студентської наукової конференції «Світ сучасної філології», яка відбудеться 10 квітня 2013 року.

Організатор конференції: Студентське наукове товариство філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

 • Художній текст: теми, мотиви, образи.
 • Світова література: нові ракурси дослідження.
 • Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
 • Мова художнього твору.
 • Сучасна журналістика: жанри, проблеми, методи.
 • Реклама й засоби масової комунікації.
 • Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
 • Актуальні питання лінгвостилістики.
 • Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
 • Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика.
 • Прикладна лінгвістика й термінознавство.
 • Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

Подання матеріалів: до 1 березня 2013 року.

ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century»

Галузь: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century», яка відбудеться 1 березня 2013 року.

Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Мета конференції: стимулювати молодь, яка має активну громадянську позицію, взяти участь в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову зокрема, як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування серед наукового товариства.

Робочі мови конференції: англійська, французька, німецька.

Подання матеріалів: до 14 січня 2013 року.

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету:

61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови, ауд. 10-10.

Телефон: +380 (57) 707-53-43, +380 (57) 707-53-50

III Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів»

Галузь: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі III Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів», що буде проходити 12 квітня 2013 року.

Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Мета конференції: консолідація зусиль та обмін досвідом використання інноваційних технологій у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах та школі у сучасному освітньому, психологічному та культурному просторі.

Напрямки роботи конференції:

 • загальні проблеми навчання і контролю;
 • теорія і методика навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
 • дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
 • професійна підготовка з іноземних мов (для студентів непрофільних спеціальностей);
 • новітні підходи до навчання іноземним мовам.

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», яка буде проходити 18—19 квітня 2013 року.

Конференція присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Організатор конференції: Студентське наукове товариство медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • педіатрія;
 • акушерство та гінекологія;
 • психіатрія, наркологія, неврологія та медична психологія;
 • мікробіологія, вірусологія, імунологія та алергологія;
 • нормальна та патологічна морфологія та фізіологія;
 • гігієна та соціальна медицина;
 • профілактична медицина, здоровий стиль життя.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі в конференції:

 1. Публікація тез та усна доповідь.
 2. Публікація тез та стендова доповідь.
 3. Тільки публікація тез.

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», яка буде проходити 18—19 квітня 2013 року.

Конференція присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Організатор конференції: Студентське наукове товариство медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • педіатрія;
 • акушерство та гінекологія;
 • психіатрія, наркологія, неврологія та медична психологія;
 • мікробіологія, вірусологія, імунологія та алергологія;
 • нормальна та патологічна морфологія та фізіологія;
 • гігієна та соціальна медицина;
 • профілактична медицина, здоровий стиль життя.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі в конференції:

 1. Публікація тез та усна доповідь.
 2. Публікація тез та стендова доповідь.
 3. Тільки публікація тез.

Сторінки

Підписатися на RSS - Харків