Харків

Вісник НТУ «ХПІ» збірник наукових праць

IX міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів НТУ ХПІ

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в работі щорічної університетської науково-практичної студентської конференції магистрантів НТУ «ХПІ», що відбудеться

7-9 квітня 2015 року

Заявки на участь у конференції прийнимаються з 13 по 27 жовтня 2014 року.

Термін подачі тез до 15 грудня 2014 року відповідальному по факультету.

Інформацію про відповідальних по факультетам можно знайти на сайті http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/o-nas/

Наказ ректора НТУ «ХПІ» про проведення конференції магистрантів.

Напрамки роботи конференції:

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи
Секція 2. Математичне моделювання в механіці та системах управління
Секція 3. Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні
Секція 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування
Секція 5. Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання
Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі

Кафедра хімічної техніки і промислової екології НТУ ХПІ

Кафедра технології жирів та продуктів бродіння - Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”

Факультет інформатики та управління - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Інтелектуальні комп’ютерні системи НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедру інтелектуальних комп’ютерних систем було засновано в НТУ “ХПІ” на факультеті інформатики і управління у лютому 2007 року на базі кафедр автоматизованих систем управління та ділової іноземної мови та перекладу.
На кафедрі працюють досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних мов.

Кафедра "Електричні апарати" НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра “Електричні апарати” була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті (попередник НТУ “ХПІ”). Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був професор Вашура Борис Федорович, видатний фахівець в області електротехніки. Електричні апарати широко застосовуються в електроенергетиці, електротехніці, промисловості, транспорті, будівництві, космічній техніці і в побуті. Електричні апарати – пристрої, призначені для розподілу електроенергії (розподільні пристрої високої і низької напруги), комутації ланцюгів (вимикачі, кнопки, реле), управління електричними машинами, устаткуванням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле), захисту людини і електроустаткування від поразки струмом (пристрої захисного відключення, запобіжники), контролю параметрів в різних об’єктах (реле, датчики, перетворювачі), обмеження надструмів і наднапруги в електричних мережах (розрядники).

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Сьогодні кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Маркетинг» денне та заочне відділення. Якісну підготовку за цими напрямами забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал.

Тут ви знайдете інформацію про роботу кафедри, дисциплінах і викладачах, а також відомості про надходження та навчання: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/golovna-2/

Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ, що забезпечує загальноінженерну підготовку на всіх технічних факультетах університету, веде своє походження з механічного відділення Харківського практичного технологічного інституту, на якому читався курс «опір матеріалів і побудова деталей машин».

У різний час цей курс читали

З 1885 по 1898 рік проф. Кирпичев Віктор Львович,

З 1898 по 1902 рік проф. Зернов Дмитро Степанович.

Очолювали кафедру і розробляли основи предметів «Деталі машин» і «Прикладна механіка» проф. Тир Вадим Эрастович з 1902 по 1926 рік, проф. Дашкевич Борис Петрович з 1926 по 1950 рік, доц. Дьяченко Степан Кузьмич з 1950 по 1967 рік, проф. Киркач Микола Федорович з 1967 по 1990 рік, з 1990 року по 2013 рік проф. Гапонов Володимир Степанович. З 1967 по 1984 рік кафедру «Технічна механіка» очолював проф. Гонский Георгію Вікторович. У 1985 році відбулося об’єднання кафедри «Деталі машин» і «Технічна механіка». Об’єднана кафедра одержала назву «Деталі машин і прикладна механіка».

З 2014 року завідує кафедрою Гайдамака Анатолій Володимирович – кандидат технічних наук, професор.

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ “ХПІ”

Галузь: 

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією и іноземною мовою. У складі кафедри – вчені та фахівці-практики с великим досвідом міжнародної роботи в галузі перекладу. Окрім цього, кафедра постійно залучає викладачів – носіїв мови – через Корпус Миру в Україні та Фонд Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина).

Сторінки

Підписатися на RSS - Харків