захист

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів

Новий "Порядок присудження наукових ступенів..."

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

24 липня 2013 року затверджено новий "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання.....". Ознайомитися можна тут:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

Я уважно перечитав. Якщо відкинути деякі екзотичні випадки, а брати до уваги те, що нас зазвичай цікавить, то там є тільки таке нове у порівнянні з попереднім Порядком

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.
Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту не більш як п’яти дисертацій.
Захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь більше половини присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради - доктори наук з кожної спеціальності, за якою виконано дисертацію.

IІ Міжнародна науково-технічна конференція "Захист інформації і безпека інформаційних систем", 30 травня - 01 червня 2013 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ міжнародній науково-технічній конференції“Захист інформації і безпека інформаційних систем”!

Конференція відбудеться у Львові з 30 травня до 01 червня в НУ "Львівська політехніка".

До участі у конференції запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в таких галузях:

Підписатися на RSS - захист