Математична модель

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №21 - Інформатика і моделювання

МОДЕЛЬ ПУНКТУ GPS СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Галузь: 

УДК 51-7:519.87
Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень . Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009, -104 с.
Вперше отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супутників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостереження і похибкою годинника приймача.
Вперше автором розроблена формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Вперше формулюється і доказується теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Вперше розроблена методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.
Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ.
Зміст Стор.
Передмова ……………………………………………….5
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ
Історія виникнення GPS…………………………………….…….6
Загальний принцип роботи……………………………………….7
Структура системи…………………………………………….…..8

Підписатися на RSS - Математична модель