книги

Географіка

Жежнич П. І. Часові бази даних: моделі та методи реалізації

Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда обкладинка.
ISBN:978-966-553-679-6

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему оптимального врахування фактора часу при організації реляційних баз даних. Розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено метамоментну модель часу та модель предметної області, яка моделюється базою даних в часі, часово-реляційну модель даних та часово-реляційні операції над даними, а також методи їхньої реалізації за допомогою реляційних баз даних та XML-технологій, методи та алгоритми оптимізації часових баз даних для покращання часу доступу до даних, методи розширення діаграмних інструментів для проектування часових баз даних.
Для спеціалістів з проектування та розроблення інформаційних систем, баз та сховищ даних як локального характеру, так і у World Wide Web, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Нечасові моделі даних і СКБД.
Розділ 2. Часові моделі даних і СКБД.
Розділ 3. Поняття часу у базах даних.
Розділ 4. Класифікація елементів предметної області за відношенням до часу.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Пасічник В. В. та ін. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних

Монографія / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. О. Тарасов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 348 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 966-553-578-1

У монографії розкрито нові оригінальні методи організації та опрацювання інформації у глобальних інформаційних системах. Запропоновано підходи до розв'язання таких задач, як подання та збереження даних з урахуванням фактора часу, захист інформації у базах даних, організація аналітичного опрацювання інформації та інтелектуального аналізу даних у системах сховищ даних, консолідація та опрацювання інформації у глобальному інформаційному середовищі, проектування сематично відкритих інформаційних систем.
Для спеціалістів з проектування інформаційних систем, баз та сховищ даних, систем захисту інформації, інтелектуального аналізу даних, комп'ютерних інформаційних мереж, Інтернет-технологій, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Проблема інформаційного подання часу.
Розділ 2. Принципи збереження інформації та моделі даних (1).

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі (монографія)

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-662-8[/b]

Досліджено та розв’язано важливу науково-технічну проблему позиціонування сайтів у глобальній системі World Wide Web. Для розв’язання цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено формальні моделі глобальної системи WWW, її окремих складових, сайтів та аудиторії сайтів, методи ефективного позиціонування сайтів різних типів у системі WWW, методи та алгоритми побудови Веб-холдингів з метою покращання позиціонування окремих сайтів та автоматизовану систему керування Веб-холдингом.
Для спеціалістів з проектування, розроблення та позиціонування Веб-сайтів, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, фахівців з електронної комерції та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ. Розділ 1. Етапи та тенденції розвитку WORLD WIDE WEB.
Розділ 2. Пошукові системи у WWW.
Розділ 3. Формальна модель сайту.
Розділ 4. Структура та модель аудиторії сайту.
Розділ 5. Моделювання тематики сайту.

Підписатися на RSS - книги