історичні науки

IV Всеукраїнська міжнародна науковопрактична заочна конференція "Наукова дискусія: теорія, практика, інновації" 2014

Запрошуємо вас взяти участь у IV Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній заочній конференції «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації»

Місце та час проведення конференції: м. Київ, 29-30 серпня 2014 р.

 • прийом матеріалів — до 29 серпня 2014 р.
 • прийом оплат — до 30 серпня 2014 р.
 • публікація та розсилка збірників авторам — вересень 2014 р.

Секції конференції

 1. Біологічні науки
 2. Біотехнологія та генетика
 3. Будівництво та архітектура
 4. Географічні науки
 5. Геолого-мінералогічні науки
 6. Економічні науки
 7. Енергетика та енергозбереження
 8. Журналістика та інформація
 9. Історичні науки
 10. Культура та мистецтво
 11. Медицина та фармація
 12. Менеджмент і адміністрування
 13. Металургія та матеріалознавство
 14. Мистецтвознавство та література
 15. Педагогічні науки
 16. Політичні науки
 17. Природничі науки
 18. Психологічні науки
 19. Реклама та маркетинг
 20. Сільське господарство і лісництво
 21. Соціологічні науки
 22. Сфера обслуговування

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку науки"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки"

E-mail Оргкомітету:
mail@bef.in.ua

Організатори:
Буковинська економічна фундація

Вартість участі, проживання та харчування:
80 грн. (для учасників з України, 10 грн. за сертификат участника), 20 долларів США (для участників з країн СНГ)

Дедлайн:21.12.2013

Всеукраїнська наукова конференція "ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ", 21-22 червня 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ», яка відбудеться 21-22 червня 2013 р. у Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ).
Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах.
Планується робота секцій за такими напрямами:
• Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
• Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
• Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
• Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
• Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
• Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
• Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
• Досягнення технічних наук в Україні
• Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
• Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
• Актуальні питання правових наук в Україні

Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

Галузь: 

Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

Питання для обговорення:

 • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
 • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
 • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
 • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
 • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
 • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
 • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
 • дослідження регіональної історії та архівні документи;
 • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
 • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
 • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
 • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

Підписатися на RSS - історичні науки