Географія

Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ організовує Міжнародну наукову географічну конференцію «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей».

Основні тематичні напрями та секції конференції:
1. Географія населення та соціальна географія.
2. Економічна географія.
3. Регіони та кордони.
4. Географія туризму.
5. Проблеми довкілля.

Чтв, 31/03/2016

Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей

Галузь: 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ організовує Міжнародну наукову географічну конференцію «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей».

Основні тематичні напрями та секції конференції:
1. Географія населення та соціальна географія.
2. Економічна географія.
3. Регіони та кордони.
4. Географія туризму.
5. Проблеми довкілля.

Чтв, 31/03/2016

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Географічні і геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях», яка відбудеться 1 – 7 квітня 2013 року на географічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:
1. Фізична географія (палеогеографія, геоморфологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, біогеографія, ландшафтознавство, океанологія);
2. Суспільна географія та туризм;
3. Геоекологічні і конструктивно-географічні дослідження.
4. Геоінформатика, землевпорядкування та кадастр
5. Методика викладання географії та екології. Історія географічних і геоекологічних досліджень
6. Відновлювана енергетика та сталий розвиток (англомовна секція)
До початку конференції передбачається видання збірника наукових статей.

Наукова рада конференції
Вахрушев Борис Олександрович, д.г.н., професор, декан географічного факультету, зав. кафедрою загального землезнавства та геоморфології ТНУ ім. В.І. Вернадського – голова;

Географіка

VII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень»

Галузь: 

По результатам конференции будет издан сборник научных докладов и сообщений. Приглашаем студентов, аспирантов, соискателей и молодых ученых принять участие в работе конференции и издании сборника.
[b]
Секції конференції: [/b]
1. Актуальні напрями досліджень фізичної географії.
2. Наукова проблематика історії географії та історичної географії.
3. Регіональне суспільно-географічне природокористування.
4. Сучасні напрямки наукового пошуку в туризмології.
5. Картографія та дистанційні методи вивчення навколишнього середовища.
6. Сучасні методи навчання в географії, геології, екології, краєзнавство.
7. Напрямки геологічного і гідрогеологічного наукового пошуку.
8. Гідрометеорологічної та геоекологічне забезпечення раціонального водокористування.

Для публикации необходимо до 1 марта 2010 г. прислать в Оргкомитет материалы, оформленные согласно следующим требованиям:
1) Объем публикации – 1–5 страниц на листах формата А4.
2) Текст в редакторе Word, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, правое, левое – 2 см.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта»

Галузь: 

[b]Тематичні напрямки роботи конференції:[/b]
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії.
Досягнення та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Компетентнісний підхід у викладанні географії та екології в закладах освіти України та зарубіжжя.
Реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2). Початок роботи конференції - 1100.
[b]Регламент роботи:[/b]
[list][*] доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
[*] доповідь на секції – до 10 хв.;
[*] повідомлення – до 5 хв.[/list]
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.
Подання заявки учасника конференції та тез доповідей до [b]15 лютого 2010 року.[/b]
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:
на окремому аркуші заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрямок, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування).

«Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти»

Галузь: 

23-24 квітня 2009 року

на геолого-географічному факультеті

відбудиться

міжнародна науково-практична конференція

студентів, аспірантів та молодих науковців

«Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти»

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрямки конференції:

1. Теорія та методика суспільно-географічних досліджень. Прикладні регіональні дослідження.

2. Демографічні проблеми регіонів України та суміжних територій.

3. Регіональне краєзнавство та туризм.

4. ГІС у регіональних дослідженнях.

5. Транскордонне співробітництво.

6. Використання інноваційних технологій в суспільній географії.

Для участі у конференції необхідно до 27 березня 2009 року подати в оргкомітет:

 Заявки на участь у конференції (у паперовому та електронному вигляді на кожного учасника окремо) подаються за зразком (наприклад, Ivanova_M.M._Kherson.doc):

 Прізвище, ім’я та по-батькові.

 Місто, ВНЗ та його адреса.

 Факультет, кафедра, курс.

 Контактний телефон, E-mail, поштова адреса для листування.

 Назва наукового напрямку.

Блог майбутнього географа

З великим інтересом переглянула даний ресурс. Останнім часом я зацікавилась інтернет-ресурсами по географії, оскільки своє майбутнє збираюсь пов'язати з цим предметом. Враховуючи дефіцит україномовної інформації по географії в Інеті, створила географічний портал за адресою http://geosite.com.ua, тобто місце, де можна знайти та розмістити географічні матеріали українською. Наскільки це вдається мені важко судити. Тому хотілося б дізнатися, чи я рухаюсь у правильному напрямку. Також я хотіла б створити групу георафів та, мабуть, мені зарано цим займатися.

Keywords: 

Підписатися на RSS - Географія