автоматика

Розклад занять НТУ "ХПІ"

Вісник НТУ «ХПІ» збірник наукових праць

IX міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів НТУ ХПІ

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в работі щорічної університетської науково-практичної студентської конференції магистрантів НТУ «ХПІ», що відбудеться

7-9 квітня 2015 року

Заявки на участь у конференції прийнимаються з 13 по 27 жовтня 2014 року.

Термін подачі тез до 15 грудня 2014 року відповідальному по факультету.

Інформацію про відповідальних по факультетам можно знайти на сайті http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/o-nas/

Наказ ректора НТУ «ХПІ» про проведення конференції магистрантів.

Напрамки роботи конференції:

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи
Секція 2. Математичне моделювання в механіці та системах управління
Секція 3. Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні
Секція 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування
Секція 5. Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання
Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі

Факультет «Автоматика и приборостроение» НТУ ХПИ

Галузь: 

Факультет «Автоматика и приборостроение» НТУ ХПИ был основан в 1961 году для решения актуальных научно-исследовательских и технических проблем развития приборостроения, систем автоматизации и управления и вычислительной техники. В 1968 году в состав факультета была включена кафедра «Радиоэлектроника». В 2004 году на базе АП факультета был создан новый факультет «Компьютерных и информационных технологий».

Сайт Факультета: http://web.kpi.kharkov.ua/ap/glavnaya/

Інтелектуальні комп’ютерні системи НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедру інтелектуальних комп’ютерних систем було засновано в НТУ “ХПІ” на факультеті інформатики і управління у лютому 2007 року на базі кафедр автоматизованих систем управління та ділової іноземної мови та перекладу.
На кафедрі працюють досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних мов.

Архив Научных Работ и Публикации НТУ ХПИ

Научные журналы НТУ ХПИ

Галузь: 

Научные журналы НТУ ХПИ

Электронные версии: http://khpi.org.ua

ТЕМЫ В КОЛЛЕКЦИИ:
Двигатели внутреннего сгорания (635)
Интегрированные технологии и энергосбережение (491)
Механика и машиностроение (191)
Теория и практика управления социальными системами (286)
Электротехника и электромеханика (953)
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит (402)

Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ"

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

IX Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю "Проблеми електрообладнання і автоматики транспортних засобів (ПАЕТЗ)"

Галузь: 

Останній день реєстрації: 25 березня 2012 року

Ключові дати:
30 березня 2012 р. - підтвердження участі
1 квітня 2012 р. - завершення прийому оплати
5 квітня 2012 р. - розсилка запрошень

Робочі мови: українська, російська, англійська

Організатори:
- МОНМС України
- Академія наук суднобудування України
- Західно-Поморський технологічний университет (м. Щецин, Польща),
- Одеська національна морська академія
- Київська державна академія водного транспорту
- Науково-дослідний центр Збройних Сил України "Державний океанаріум"
- Севастопольський національний технічний Университет

Секції:
- Автоматика, інформаційно-керуючі системи і пристрої
- Електротехнічні системи і комплекси
- Електричні машини і апарати
- Проблеми підготовки спеціалістів з автоматики, комп’ютеризованим системам управління і електромеханиці
- Підводна техніка і технологія

Правила оформлення тез на сторінці:
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/requirements.html

Підписатися на RSS - автоматика