математичні моделі

IT-технологии в НТУ "ХПИ"

Наукова школа Р.М.Літнаровича

УДК 51-7:519.87
Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.
Науковий керівник Р.М.Літнарович
Монографія представляється за матеріалами досліджень в рамках роботи наукової школи Р.М.Літнаровича.
На основі істинної моделі побудована методом статистичних випробувань Монте Карло спотворена модель, яка зрівноважується методом найменших квадратів з повною оцінкою точності зрівноважених елементів. Апробовані формули і теореми для конструювання моделей. Отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супут-ників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостере-ження і похибкою годинника приймача.
Апробована формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Приводиться теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Дається методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

КОНФЕРЕНЦІЯ ”ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ”

Галузь: 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України за підтримки Західноукраїнського об'єднаного осередку IEEE та ЗНЦ НАН України та МОН України проводять науково-технічну конференцію "ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ", присвячену 70-річчю від дня народження професора Б.О. Попова. Конференція відбуватиметься у м. Львові у приміщенні ФМІ, 7 - 8 жовтня 2010 р.
[b]
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

[list][*] обчислювальні методи;
[*] математичні моделі сигналів та систем;
[*] обробка зображень та розпізнавання образів;
[*] поля та сигнали у неоднорідних середовищах;
[*] обробка вимірювальної інформації;
[*] математичне та програмне забезпечення.[/list]

Особи, що бажають взяти участь у конференції, подають на адресу оргкомітету до[b] 25 червня:[/b]
заявку учасника
два примірники тексту доповіді українською або англійською мовами обсягом 2...4 повністю заповнені сторінки, оформлені згідно вимог, а також електронний варіант доповіді;
експертний висновок про можливість опублікування (для авторів з України).

Підписатися на RSS - математичні моделі