XXIV Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Економічна теорія.
Світова економіка
Менеджмент.
Маркетинг.
Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
Регіональна економіка.
Логістика.
Економіка народонаселення і демографія.
Економіка та управління якістю.
Економічна безпека.
Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
Економіка праці та управління персоналом.
Бухгалтерський облік та аудит.
Фінанси та податкова політика.

Форма участі: дистанційна.

Збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Умови участі у конференції:

До 09 серпня 2013 року (включно) надіслати на електрону адресу: conference@nef.kiev.ua

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція);
3) заповнити анкету учасника на сайті: ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

Сплатити організаційний внесок (85 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:
Отримувач: Корнілов Дмитро Вікторович
Банк отримувача: АТ "УкрСиббанк"
Номер рахунку: 26251003584100
МФО: 351005
ЄДРПОУ: 3194819237

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Корнілова Д.В. від (ПІБ учасника).

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати П.І.Б. учасника конференції.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези, які не відповідають вказаним нижче вимогам оформлення, до розгляду не приймаються.
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більш двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.