XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми», що відбудеться в Донецьку.

E-mail Оргкомитета:
ycsr@mail.ru

Організатори:
ДонНУ

Телефон / Факс:
т. 062-338-41-17, 062-381-39-20 Факс 062-338-42-42

Дедлайн: 20.10.2013

На конференції обговорюються актуальні питання розвитку та реформування фінансової і банківської системи, організації та функціонування фінансового та страхового ринків, регулювання грошового обігу, створення ефективної податкової системи, що відповідає принципам ринкової економіки, та розвитку інформаційних систем у фінансовому та банківському менеджменті. Тематика конференції сприяє інтенсифікації зусиль з вдосконалення методів науково-дослідницького пошуку учасників, що дозволяє їм не тільки покращити свій професійний рівень, але й інтегрувати зусилля для знаходження альтернативних шляхів вирішення гострих соціально-економічних проблем.