XIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Наука і вища освіта"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Запрошуємо на XIX Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих учених "Наука і вища освіта"

[b]Мета проведення:[/b] генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

[b]Дата подачі заявки і тез:[/b] до 1 березня 2011 р.

[b]Тематичні напрями:[/b]

Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання
Секції:
- Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
- Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
- Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
- Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
- Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

Сучасні дослідження правознавчих проблем
Секції:
- Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
- Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми
- Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти
- Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права
- Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу
- Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу
- Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Стан і проблеми управління підприємством в умовах ринкової економіки
Секції:
- Актуальні проблеми управління підприємствами
- Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Особливості державного управління соціально-економічним розвитком україни
Секції:
- Механізми державного управління розвитком України та її регіонів
- Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології
Секції:
- Системний аналіз та інформаційні системи
- Програмне забезпечення автоматизованих систем
- Електронні компоненти автоматизованих систем

Філологічна освіта у ХХІ ст.: проблеми та перспективи
Секції:
- Актуальні проблеми загального та германського мовознавства
- Сучасні проблеми історії та теорії літератури
- Міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації
- Іноземна мова як мова спеціальності
- Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування

Проблеми педагогіrи, психологічної освіти та сучасні соціальні процеси
Секції:
- Проблеми соціальної роботи сучасної України
- Сучасні проблеми психологічної освіти
- Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі

Минуле, сучасне й майбутнє соціальних комунікацій в україні та світі
Секції:
- Проблемні аспекти політології та філософії
- Історія України та культурологія

Освітні виміри української історії та культури
Секції:
- Проблемні аспекти політології та філософії
- Історія України та культурологія

Здоровий спосіб життя - основа освітньої системи сучасної України
Секції:
- Фізичне виховання, спорт і здоров’я
- Туризм та готельне господарство.

[b]Вартість участі: [/b]100 грн. (з наданням збірника тез доповідей), 40 грн. - для ля співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей. Студенти КПУ беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.

[b]Платіжні реквізити:[/b] Класичний приватний університет, Філія АБ "Південний", м. Запоріжжя, р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753.

[b]Вид платежу:[/b]
"За участь у конференції (прізвище, ім’я, по батькові)", обов'язково зазначте прізвище та ініціали учасника

[b]Вимоги до оформлення тез:[/b]
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

[b]Факс:[/b] (061) 701-90-08
[b]Web-сторінка:[/b] http://virtuni.education.zp.ua
[b]E-майл:[/b] dep-science@zhu.edu.ua
[b]Адреса оргкомітету:[/b] Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206