X Регіональна конференція молодих вчених та студентiв з актуальних питань сучасної хімії

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Секції:

  1. Органічна хімія.
  2. Аналітична хімія.
  3. Фізична хімія.
  4. Хімія та хімтехнологія високомолекулярних та природних сполук.

Робочі мови конференції: українська, російська

Умови участі: На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати тези доповіді, заявку учасника, та копію квитанції про оплату.

Організаційний внесок: 75 грн.

Оплата участі:
Кошти необхідно надсилати на картку Приватбанку
6762 4620 3917 7982
Пальчиков Віталій Олександрович

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей обсягом не більше 1 друкованої сторінки формату А4 та реєстраційна картка мають бути подані до Оргкомітету до 1 квітня 2012 року.

Тези подаються виключно електронною поштою. Авторами тез, що надсилаються, є молоді вчені віком до 35 років.

Заголовок тез має складатись з назви доповіді (великими літерами), прізвищ та ініціалів авторів, повної назви організації, де виконана робота, її адреси. Прізвище доповідача необхідно підкреслити. Текст тез має бути набраний шрифтом Times New Roman розміром 14 пунктів з міжрядковим інтервалом 1,0 – 1,5 всі поля по 25 мм в редакторі Word 2003 або в форматі rtf.

При недотриманні вимог щодо обсягу або оформлення тез редакційна комісія залишає за собою право скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами. Автори, яким на момент проведення конференції виповнилось 35 років будуть виключатись з авторського колективу.

Заявка на участь:
П.І.Б
Установа
Посада
Вчений ступінь, звання
Дата народження
Адреса
Телефон
Факс
E-mail
Назва доповіді
Співавтори роботи
Необхідність надання житла
Дата

E-майл: palchikoff@mail.ru