І Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо вас взяти участь у І Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект», яка відбудеться 27 березня 2014 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

1. Сучасний вектор розвитку України: тенденції, ризики та перспективи.
2. Управління маркетинговими проектами.
3. Інформаційні технології в маркетингових дослідженнях. Цифровий маркетинг.
4. Маркетингові комунікації та зв’язки з громадськістю.
5. Тенденції розвитку ринку подорожей та туризму. Місце України в міжнародній туристичній кооперації. Маркетингові технологій в туристичній сфері.
6. Продовольча та екологічна безпека в умовах сталого розвитку. Логістика.
7. Маркетинговий менеджмент: сучасна теорія і практика.
8. Проблеми формування та розвитку комплексної системи менеджменту функціональних сфер: виробництво, інновації, реклама, фінанси, логістика, персонал;
9. Методика викладання менеджменту та маркетингу: інноваційні технології.
10. Формування інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
11. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками: чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств.

До участі у роботі конференції запрошуються докторанти, аспіранти і здобувачі, викладачі ВНЗ, студенти і магістранти, фахівці з економіки, які зацікавлені в тематиці конференції.
Організаційний внесок за участь у роботі конференції становить 90 грн. Ця сума включає організаційні витрати, витрати на видання збірника матеріалів конференції та поштову розсилку збірника та сертифіката учасника за вказаною автором адресою.
За результатами проведення конференції учасники отримують збірник матеріалів конференції (на одну доповідь надсилається один авторський екземпляр незалежно від кількості авторів) та сертифікат про участь (отримує кожний учасник окремо).
У разі потреби додаткові екземпляри збірника замовляються наперед (слід вказати у заявці). Вартість додаткового примірника становить 40 грн.
Збірники друкуються після проведення конференції і розсилаються протягом 14 днів з моменту проведення конференції.
Офіційні мови роботи конференції – україн¬ська, російська, польська, німецька та англійська.

Текст набору Times New Roman, обсягом до 3 повних сторінок, розмір шрифту 14 пт. Інтервал між рядками – 1,5. Усі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині. Формат аркушу: А4
Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. Формули мають бути зроблені за допомогою редактора формул Equation. Список літератури – не більше 5 джерел.
Тези доповіді, заявку на участь у конференції
і копію квитанції (чеку) про сплату організаційного внеску учасники мають надіслати електронною поштою за адресою: efknlu@gmail.com (протягом 3-х робочих днів Вам має надійти підтвердження отримання матеріалів). У разі відсутності підтвердження, продублюйте заявку ще раз. У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 12, Іванова К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (12_Іванова_тези, Іванова_заявка).

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Info_list_KNLU__ukr_ - маркетинг 2014.doc97.5 КБ