Всеукраїнська науково-теоретична конференція студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 20 лютого 2010 р. у місті Донецьку проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка", присвячену 90-річчю ДонНУЕТ.
[b]Метою конференції[/b] є обмін досвідом та ідеями між молодими вченими; залучення студентства до наукової діяльності; ознайомлення з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці; установлення ділових зв'язків.
Оргкомітет запрошує молодь Вашого навчального закладу взяти участь у роботі конференції і надіслати свої доповіді.

[b]Тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Соціально-філософські проблеми особистості.
[*] Розвиток культури та освіти - важлива компонента державної політики.
[*] Україна на початку ХХІ століття: перехрестя соціального і національного.
[*] Молодь: групи інтересів та інституцій в українському суспільстві.
[*] Мовна політика у системі державних пріоритетів.
[*] Особистість та її інтелект на тлі сучасних мовних, економічних і глобальних проблем.
[*] Соціально-філософські проблеми етики економічної діяльності.
[*] Інноваційні процеси як каталізатор розвитку сучасних людських якостей.[/list]
[b]Матеріали конференції[/b]
[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська, англійська.
За матеріалами конференції планується видання збірника доповідей. Збірки матеріалів будуть надані учасникам під час роботи конференції
Для ухвалення рішення про включення Вас до програми конференції і публікації тез доповіді Вам необхідно до 30 січня 2010 р. надіслати в оргкомітет електронною поштою або поштовою бандероллю: заяву на участь; електронний варіант тексту доповіді (до 5 стор.) (файл у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал, всі поля - 2,5 см), внесок у розмірі 15 грн. за кожну сторінку надісланої роботи, копію чека оплати внеску
[b]Оплата внеску:[/b] здійснюється в будь якому відділенні Приватбанку на р/рахунок 6762 4620 3858 9971. З поміткою: призначення платежу: "За участь у конференції"
[b]Адреса оргкомітету:[/b] Україна, 83050, м.Донецьк, вул. Щорса , 31. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Кафедра філософських наук. Кафедра українознавства.
Крюкова О.В. вчений секретар оргкомітету Телефон: (062) 304-50-81. Електронна пошта: antltd@skif.net ; filosof@kaf.donduet.edu.ua
Садеков Алімжан Абдуллович голова оргкомітету: Омелянович Лідія Олександрівна зам.голови оргкомітету, Баширов Іслам Халідович, зам.голови оргкомітету, Нікітін Леонід Микитович зам.голови оргкомітету, вчений секретар оргкомітету Крюкова Олена Вікторівна.