Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;
- матеріали надаються в електронному вигляді у форматі .rtf чи .doc текстового редактора Microsoft Word 2003;
- надсилати на електронну скриньку: konference_ksau@meta.ua;
- шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги – 2 см, абзац – 1,25 см., вирівнювання – по ширині;
- оформлення: ініціали та прізвище автора – вгорі справа, назва інтервалом нижче посередині – всі літери прописні напівжирним; через інтервал текст;
- список використаної літератури, кегль 10, всі джерела пишуться підряд, посилання у квадратних дужках.

Тези та заявки на участь у конференції приймаються до 30 березня 2013 року одним файлом, названий прізвищем автора.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon лист_ХДАУ_2013.doc48.5 КБ