Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні та моделюючі технології" 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Інформуємо Вас, що 17-19 травня 2013 року в м. Черкаси відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделю-ючі технології», яка відкриває актуальні напрямки в області інформаційних та моделюючих техно-логій. Для участі в конференції запрошуються нау-ковці, аспіранти, студенти, співробітники науко-вих установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Системне та прикладне програмне забезпечення
1. Методи підвищення ефективності програмного забезпе-чення.
2. Методи візуального (графічного) програмування.
3. Спеціалізовані програмні засоби моделювання.
4. Об’єктно-орієнтоване програмування моделюючих та керуючих систем.
5. Методи паралельного програмування, і програмування мультипроцесорних систем.

Секція 2. Моделюючі системи і технології
1. Проблеми моделювання динамічних систем.
2. Проблеми ідентифікації динамічних систем.
3. Моделювання технологічних процесів в промисловості.
4. Моделювання паралельних процесів і мультипроце-сорних систем.
5. Моделювання систем управління.

Секція 3. Штучний інтелект
1. Інтелектуальні бази даних і знань.
2. Методи штучного інтелекту в прогнозуванні та діагностиці.
3. Емерджентні принципи в машинному навчанні.
4. Методи штучного інтелекту в криптографії.

Секція 4. Медична кібернетика, інформаційні та моделюючі системи.
1. Моделюючі технології в інтегративну медицину. Методи і засоби моделювання.
2. Інформаційні системи в медицині. Алгоритми багаторівневого перетворення інформації.
3. Моделюючі та інформаційні системи в біології та медицині.
4. Телемедицина, напрямки та перспективи.
5. Спеціалізовані медичні експертні системи.

Контрольні дати
22.04.13 - термін реєстрації учасників та прийом тез допові-дей.
26.04.13 - термін повідомлення про прийняття доповіді.
13.05.13 – останній термін сплати організаційного внеску.
10.05.13 - термін затвердження програми конференції, розсилка та подання її на веб-сайті конференції.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Chercasi_conference_2013(1).doc79.5 КБ