Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи"

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

8-10 квітня 2009 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького технічного університету відбудеться Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи".

Проблематика конференції

1. Теоретико-методологічні засади вищої освіти у світлі Болонського процесу.
2. Сучасні проблеми професійної освіти.
3. Інноваційні технології в професійній підготовці та діяльності фахівців.
4. Гуманітаризація та гуманізація навчально-виховного процесу в закладах освіти.
5. Актуальні проблеми мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців.
6. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою.
7. Проблеми фахової підготовки педагога професійного навчання.
8. Перспективи професійної самореалізації педагога професійного навчання.
9. Становлення педагогічної майстерності фахівця в умовах неперервної освіти.
10. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.
11. Управління професійною освітою і навчанням на виробництві.

Робочі мови конференції - українська, російська.
Планується видання збірника наукових статей до початку конференції.

Пропонуємо надіслати заявку на участь у конференції та статтю у друкованому та електронному варіантах згідно з поданими вимогами до 2 березня 2009 року.

Адреса оргкомітету:
Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50027, Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки, Криворізький технічний університет, вул. XXII партз'їзду, 11

Телефони (0564) 409-06-05; (096) 247-07-01

E-майл ipmppost@gmail.com