Всеукраїнська науково-методична конференція «Методологія викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей у сучасних умовах»

Розділ: 

Галузь: 

Конференція проводиться на базі кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Сумського державного університету 18-20 листопада 2009 року.

[b]Тематичні напрями[/b]

[list][*] Сучасний стан математичної освіти у ВНЗ і методологічні аспекти її розбудови.
[*] Науково-методичні засади навчання математики у вищій школі.
[*] Взаємодія математичних і спеціальних дисциплін та шляхи її вдосконалення.
[*] Інформаційні технології як інструмент і засіб навчання математики.[/list]

[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська, англійська.

[b]Участь у конференції[/b]
Для участі у конференції Вам необхідно подати до Організаційного комітету наступні документи:
[list][*] заявку на участь;
[*] текст тез (тези доповіді повинні бути виконані на одній із робочих мов конференції і надіслані за адресою оргкомітету в друкованому та електронному варіанті не пізніше 20 жовтня);
[*] квитанцію про сплату оргвнеску (100 грн.)[/list]

[i]Контактні адреса і телефони:[/i]
Факультет ТеСЕТ, кафедра математичного аналізу і методів оптимізації (МА і МО), СумДУ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
телефон: 8(0542)780798
E-mail: maimo-sumy@yandex.ru
konf.sumdu-2009@yandex.ru

Детальніша інформація на сайті кафедри Ма і Мо http://maimo-sumy.narod.ru/