Всеукраїнська наукова військово-історична конференція "Воєнна історія України. Регіони Галичина і Закарпаття"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

23, 24 травня 2014 року на базі Ужгородського національного університету (м. Ужгород) відбудеться всеукраїнська наукова військово-історична конференція «ВОЄННА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. РЕГІОНИ ГАЛИЧИНА І ЗАКАРПАТТЯ»
Для обговорення на конференції пропонується тематика:
- дослідження та дослідники воєнної історії Галичини і Закарпаття;
- відомі військові та політичні діячі Галичини і Закарпаття;
- дослідження воєнних конфліктів і бойових дій на території Галичини і Закарпаття з найдавніших часів до новітнього часу;
- історія військових обладунків, озброєння та техніки;
- військові події на території Галичини і Закарпаття мовою архівних і музейних документів й матеріалів, у спогадах очевидців, у предметах філокартії, філателії, фалеристики, вексилології, уніформістики, сфрагістики, нумізматики, боністики, творів живопису та мистецтва.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.
1. Робоча мова конференції: українська.
2. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, електронна пошта: mil_muz@ukr.net) окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Петренко.doc»). Відправивши матеріал електронною поштою, будь-ласка, зателефонуйте контактним особам і отримайте підтвердження про отримання Вашої статті.
3. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.
4. Обсяг роботи: 4-8 сторінок тексту набраного у редакторі Word 1997-2003, шрифт –Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.
5. Вимоги до оформлення тексту:
5.1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код (УДК).
5.2. Вказати ім’я, прізвище та місто.
5.3. Назва статті друкується заголовними літерами.
5.4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій коротко викладається мета, зміст та актуальність статті.
5.5. Далі подаються ключові слова.
5.6. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 4 цього запрошення.
5.7. Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, через одинарний інтервал.
Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.
5.8. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові.
6. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; домашня адреса, поштовий індекс; робоча адреса, поштовий індекс; телефон (мобільний, домашній, робочий); електронна адреса; П.І.Б. і посада керівника (ректора).
Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.
Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції. Статті друкуються за авторською редакцією.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.
Матеріал доповіді просимо надсилати до 21 березня 2014 року за адресою:
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1,
оргкомітет конференції «Воєнна історія України. Регіони Галичина і Закарпаття».
Електронна пошта: mil_muz@ukr.net
Корисна інформація розміщена на сайті Національного військово-історичного музею України (nvimu.com.ua), та у групах соціальних мереж (vk.com/nvimu ; facebook.com/nvimu)
Телефон для довідок:
(044) 280-06-00, 284-62-12.
Контактні особи від Національного військово-історичного музею України:
- начальник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Міненко Людмила Миколаївна, моб. тел. (050) 351-03-77, роб. тел. (044) 280-06-00;
- старший науковий співробітник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Корнієнко Оксана Анатоліївна, моб. тел. (067) 704-89-51, роб. тел. (044) 280-06-00.