Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 10 Березень, 2017

Напрями роботи конференції:
– Епоха стародавнього світу та формування перших держав.
– Середньовічна цивілізація.
– Історико-філософські процеси ранньомодерної доби.
– Епоха національних відроджень (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
– Українська революція 1917–1920-х рр.: здобутки та прорахунки.
– Світові війни та їх вплив на розвиток людської цивілізації.
– Післявоєнне облаштування світу (1946–1991 рр.)
– Глобалізаційні процеси на зламі століть (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
– Розвиток історичної науки в умовах інформаційного простору.
– Філософія постмодернізму.
– Етнорелігійні процеси в сучасному глобалізаційному світі.
– Архетипи української культури.
– Комунікативно-практична трансформація сучасної філософії.