ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ВЧИТЕЛІВ, НАУКОВЦІВ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ"

Розділ: 

Дата події: 

Вівторок, 22 Листопад, 2016

Конференція відбудеться 22 листопада 2016 р.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1. Основні проблеми викладання історії у ВНЗ та інших освітніх закладах України.
2. Історична регіоналістика та історичне краєзнавство.
3. Психолого-педагогічні та методологічні аспекти викладання історії України у навчальних закладах.
4. Етнологія.
5. Археологія.
6. Актуальні питання історії України ХХ ст.
7. Актуальні питання всесвітньої історії ХХ ст.
8. Україна на зламі тисячоліть: історичні та цивілізаційні виклики.
За результатами конференції планується видання тез та збірника статей. Можлива заочна участь в конференції.
Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 1 листопада 2016 року з позначкою « Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com
Вартість участі у конференції: оргвнесок для учасників – 100 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та випуск тез конференції). Проживання та харчування за рахунок учасників конференції Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить близько 60 грн. за добу. Вартість публікації однієї сторінки в збірнику статей становить 20 грн.
Оплату здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: 31551201147804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788.
Вимоги до оформлення статті/тез для публікації у збірнику:
Обсяг статті – до 0,5 друкованого аркуша. Обсяг тез – до 0,2 друкованого аркуша
Послідовність розміщення елементів статті/тез: УДК; прізвище автора; назва статті/тез (великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті/тез; виклад основного матеріалу статті/тез; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва статті/тез, анотація і ключові слова двома мовами (російською та англійською).
Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті/тез англійською мовою («машинний» переклад не допускається).
Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.
Статті/тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; праве – 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1,25 см.
Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад:Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .
Оплату проводити після прийняття статті/тез організаторами. Для підтвердження оплати надіслати електронний варіант квитанції (чеку) на e-mail tocippo@gmail.com

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 18_10_2016_7_1.doc37.5 КБ