VІІІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 19 Січень, 2017

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Е-мейл Оргкомитета: k703@khai.edu або k703@mail.ru

Организаторы: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

В межах роботи семінару пропонуємо обговорення за такими напрямами:

І. Соціальні комунікації. Інформаційна справа
– закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства
– шляхи оптимізації документних комунікацій як пріоритетних у професійній діяльності фахівців інформаційної справи
– проблеми відображення суспільно значимої інформації в мас-медіа

ІІ. Філософія. Культура
– філософське осягнення сучасних соціальних зрушень
– молодіжна культура: реалії, проблеми, наслідки
– мистецькі пошуки і становлення мистецької особистості в контексті сучасних культурних трансформацій

ІІІ. Історія. Політологія. Право.
– проблеми об’єктивності в оцінюванні історично значимих подій сьогодення
– сучасна Україна та ідея побудови наднаціональної держави
– політичний постмодерн та євроінтеграція: проблеми оновлення правового поля

ІV. Філологія. Лінгвістика.
– актуальні проблеми сучасного лінгвістичного дискурсу
– традиційні та альтеративні шляхи вивчення іноземних мов як нагальна потреба для сучасного українця

V. Психологія. Педагогіка. Соціологія
– особистість і сьогодення: пошук нових моделей поведінки
– концептуальні та методичні засади оновлення вищої школи
– соціальна мобільність особистості та нові можливості використання соціальних рушіїв за екстремальних суспільно-політичних умов