VІІI Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІI Міжнародної науково-практичної кон-ференції
“математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”,

Організаторами конференції є:
[list]
[*]Дніпропетровський національний універ-ситет ім. Олеся Гончара
[*]Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.
[/list]

Конференція відбудеться 17-19 листопада 2010 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара
Відкриття 17 листопада о 1000 в Палаці сту-дентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з ін-телектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:
1. Нейронечіткі технології;
2. Експертні системи та системи, що навчають;
3. Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту;
4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і систе-ми підтримки прийняття рішень у технічних і еко-номічних системах управління та у бізнесі;
5. Інженерія знань;
6. Кластеризація і розпізнавання образів;
7. Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі;
8. Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень.

Бажаючих взяти участь у роботі конфере-нції просимо заповнити реєстраційну картку (бланк додається). Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 7 листо-пада 2010 року надіслати тези доповіді, які будуть опубліковані окремою збіркою до по-чатку роботи конференції та видані учасни-кам конференції.
Статті за результатами доповіді можна надіслати пізніше або передати до оргкоміте-ту безпосередньо під час конференції. Кращі статті будуть опубліковані після закінчення роботи конференції у черговому випуску збі-рника наукових праць “ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ”, що входить до затвердженого ВАК України Переліку наукових видань. До статті необ-хідно додати рецензію доктора наук. Вимоги до оформлення тез наводяться нижче.
При потребі можливе бронювання місць у го-телі або гуртожитку. Вартість проживання та броні учасники сплачують самостійно. Про-симо потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.
СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет

Добровільний внесок (оргвнесок) – $ 100 (США), для учасників з України та країн СНД складає 150 грн., для аспірантів – 80 грн., для студентів – 60 грн. Організаційний внесок включає: участь в роботі конференції, публікацію тез доповіді, отримання повного комплекту матеріалів, організаційні витрати (послуги зв’язку, оренду конференц-зали і техніки та інш.). Житло і культурна програма оплачуються окремо по прибутті на конфере-нцію. Поштові витрати на розсилку збірника праць конференції та збірника статей не включені. Плата за публікацію 1 сторінки статті формату А4 – 30 грн.
Організаційний внесок необхідно сплатити до 7.11.2010 р. Тези доповідей, оргвнесок за які надійде після 7.11.2010 р., опубліковані в збірнику матеріалів конференції не будуть.
Мова конференції: українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Приймаються до друку тези доповіді обсягом 1-2 сторінки, набрані у редакторі Word for Windows версія 6.0, 7.0 у вигляді комп`ютерного файлу з розширенням *doc або *rtf. Шрифт Times New Roman Cyr, роз-мір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. ("заго-ловок" - великими літерами, "автор, e-mail", ВНЗ, параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 2,5 см). Назва файлу по-винна відповідати прізвищу першого спів-автора.
Автори повинні під час реєстрації на сайті конференції прикріпити електронний варіант тез; скановану квитанцію про оплату до 7.11.2010 надіслати електронною поштою за адресою info@mpzis.dp.ua.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ди-віться на сайті
http://www.mpzis.dp.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon mpzis_2010.doc48 КБ

Коментарі

Re: VІІI Міжнародна науково-практична конференція ...

Терміни проведення конференції "Математичне і програмне забечення інтелектуальних систем" (MPZIS-2010) змінені., Конференція відбудеться 10-12 листопада 2010.

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]