"VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті” 4-8 листопада 2013 р.

Секції конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми
2. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень
3. Актуальні аспекти раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
4. Новітні технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищий школі
5. Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

* Обговорити статті можна тут
Шановні учасники конференції, гості, колеги!
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у конференції “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті.”
Українська держава в процесі оновлення суспільного устрою підтвердила свою прихильність до принципів нової мовної політики, в результаті якої іншомовна освіта в Україні за останні роки еволюціонувала у загальноєвропейському напрямі. Це зумовлює народження нової освітньої парадигми, в якій найголовніше місце відводиться актуальним аспектам вивчення і викладання декількох іноземних мов у загальноосвітній школі, раннього навчання іноземних мов, неперервної професійної освіти вчителя-філолога як провідної дійової особи. Тому в структурі сучасної системи мовної освіти з’являються нові технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищій школі.
Пріоритетом стає суттєва, наскрізна інформатизація іншомовної освіти, оптимальне використання інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій. Адже, як зазначається у «Кронбергській декларації», у найближчі 25 років процеси набуття і передачі знань будуть все більше опосередковані результатами технологічних досягнень.
Тема конференції – мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті – присвячена саме цій імперативі часу. Зважаючи на потенціал ІКТ як освітнього засобу, проект має допомогти визначитися щодо теоретико-методологічних засад подальшого розвитку мовної освіти, логіки і можливостей саморегульованого навчання, сучасних напрямків лінгвістичних досліджень, нових методів безперервного професійного розвитку у контексті педагогічної мовної освіти.
Отже, запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з матеріалами конференції. Звертаємо увагу на те, що Ви можете взяти участь у роботі будь-якої секції. Сподіваємось на активну участь в обговоренні доповідей під час роботи конференції.
З повагою, оргкомітет.

Дякуємо за співпрацю!

Організаційний комітет:
Співголови:
Сейко Наталія Андріївна - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв'язків Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Самойлюкевич Інна Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Заступник голови оргкомітету:
Зимовець Олена Анатоліївна - викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Члени оргкомітету:
Карпенко Євгенія Миколаївна - викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Прохорова Світлана Миколаївна - старший лаборант кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Яценко Олександр Сергійович - начальник відділу обслуговування комп’ютерних мереж Житомирського державного університету імені Івана Франка.

ДолученняРозмір
Plain text icon txt.txt3.76 КБ