VІ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної кон-ференції
“МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ”,
присвяченій 90-річчю Дніпропетровського національного університету

Організаторами конференції є:
- Дніпропетровський національний універ-ситет ім. Олеся Гончара
- Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.
Конференція відбудеться 12-14 листопада 2008 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара
Відкриття 12 листопада о 1000 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з ін-телектуальних систем, студенти.
На конференції будуть працювати такі секції:
1. Нейронечіткі технології
2. Експертні системи та системи, що навчають
3. Математичне і програмне забезпечення сис-тем штучного інтелекту
4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у техні-чних і економічних системах управління та у бізнесі
5. Інженерія знань
6. Розпізнавання образів
7. Використання інтелектуальних систем у на-вчальному процесі.

Бажаючих взяти участь у роботі конфере-нції просимо заповнити реєстраційну картку (бланк додається). Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 2 листо-пада 2008 року надіслати тези доповіді, які будуть опубліковані окремою збіркою до по-чатку роботи конференції та видані учасни-кам конференції.
Статті за результатами доповіді можна надіслати пізніше або передати до оргкоміте-ту безпосередньо під час конференції. Статті будуть опубліковані після закінчення роботи конференції у черговому випуску збірника наукових праць “ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ”, що входить до затвер-дженого ВАК України Переліку наукових видань. До статті необхідно додати рецензію доктора наук. Вимоги до оформлення тез на-водяться нижче.
При потребі можливе бронювання місць у го-телі або гуртожитку. Вартість проживання та броні учасники сплачують самостійно. Про-симо потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет

Добровільний внесок (оргвнесок) для учас-ників з України та країн СНД складає 100 грн., для аспірантів – 60 грн., для студентів – 40 грн. Організаційний внесок включає: участь в роботі конференції, публікацію тез доповіді, отримання повного комплекту мате-ріалів, організаційні витрати (послуги зв’язку, оренду конференц-зали і техніки та інш.). Житло і культурна прог-рама оплачуються окремо по прибутті на конференцію. Поштові витрати на розсилку збірника праць конфере-нції не включені.
Організаційний внесок необхідно сплатити до 2.11.2008 р. Тези доповідей, оргвнесок за які надійде після 5.11.2008 р., опубліковані в збірнику матеріалів конференції не будуть.
Мова конференції: українська, російська, англійська.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
До 2 листопада 2008 року – прийом заявок на участь у конференції
11-12 листопада 2008 року – прибуття до Дніпропетровська
12-14 листопада 2008 року – робота конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ди-віться у додатку А або на сайті
http://www.mpzis-dnu.dp.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon mpzis2008_2письмо.doc47.5 КБ