Третя міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2011»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Мета конференції – аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів щодо застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі.
Під час роботи конференції планується вирішення наступних питань:

 • обговорення нових наукових і практичних результатів застосування сучасних інформаційних технологій на транспорті,
 • обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень,
 • встановлення та розвиток нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя,
 • залучення молодих науковців до розробки актуальних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі.

Напрямки роботи конференції:

 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
 • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
 • інтегровані комплекси транспортних засобів;
 • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
 • проблеми надійності та енергозбереження;
 • захист довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі технології.

Важливі дати
До 20.03.2011 – подання заявки.
До 15.04.2011 – подання тез доповідей.
До 25.04.2011 – подання повнотекстових статей.
До 25.04.2011 – оплата оргвнеску.
01.05.2011 – повідомлення про включення доповіді до програми конференції та надсилання запрошень учасникам.
Реєстрація учасників конференції – 24.05.2011 р. о 10.00.
Програмний комітет конференції

Беккер Хайнц Р. – проф. (Німеччина)
Бідюк П.І. – д.т.н., проф. (Україна)
Блінцов В.С. – д.т.н., проф. Україна)
Букетов А.В. – д.т.н., проф. (Україна)
Івановський В.Г. – д.т.н., проф. (Україна)
Казак В.М. – д.т.н., проф. (Україна)
Кондратенко Ю.П. – д.т.н., проф. (Україна)
Кривонос Ю.І. – д.т.н., проф. (Білорусь)
Леонов В.Є. – д.т.н, проф. (Україна)
Малигін Б.В. – д.т.н., проф. (Україна)
Мальцев А.С. – д.т.н., проф. (Україна)
Рябінін Л.І. – д.т.н., проф. (Росія)
Соколова Н.А. – д.т.н., проф. (Україна)
Тигеняну І.А. – д.т.н., проф. (Молдова)
Федоровський К.Ю. – д.т.н., проф. (Україна)
Харченко В.П. – д.т.н., проф. (Україна)
Ходаков В.Є. – д.т.н., проф. (Україна)
Цимбал М.М. – д.т.н., проф. (Україна)

Організаційний внесок
Організаційний внесок складає 300 грн., заочна участь (публікація доповіді в матеріалах конференції) – 150 грн.
Банківські реквізити: у межах АТ «Райффайзен Банк Аваль», отримувач Блах Ігор Володимирович, № рахунку 262002229853, ідентифікаційний код 2153619413, банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 380805, призначення платежу «Участь у конференції».
Проживання
Учасників конференції буде розміщено в готелях міста та на базі відпочинку на березі р. Дніпро (за бажанням). Вартість проживання – від 100 до 250 грн. за добу.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Публікації
За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей та наукових праць. Програма конференції та повний перелік доповідей буде розміщено на сайті конференції. За згодою авторів можливе розміщення повних текстів доповідей (у PDF-форматі) на сайті конференції. Після проведення конференції, за рішенням програмного комітету, доповіді учасників, що містять нові наукові результати, будуть опубліковані у збірнику наукових праць Херсонського державного морського інституту «Науковий вісник ХДМІ».

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Kherson - Друге повідомлення.doc72.5 КБ