Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Теорія та практика
раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Мінісимпозіуми:

„Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин”

„Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”

22 — 24 жовтня 2008 р.

м. Львів, Україна

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 1-ї Міжна­родної науково-технічної конференції „Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” і мінісимпозіумів „Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуа­та­ції конструкцій, споруд і машин” та „Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”, що відбудуться 22 — 24 жовтня 2008 року в м. Львові.

Мета конференції — обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки та машинобу­ду­вання. Формування пріоритетних напрямів подальших досліджень з розглянутих проблем в сучасних умовах розвитку економіки України, налагодження ділових контак­тів між фахівцями.

Організатори:
Західний науковий центр НАН і МОН України
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Національний університет „Львівська політехніка”
Українське товариство з механіки руйнування матеріалів
Наукове товариство імені Шевченка
Редакція журналу „Фізико-хімічна механіка матеріалів”
Редакція журналу „Машинознавство”
1-а Міжнародна науково-технічна конференція