V регіональна студентська науково-практична конференція "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні студенти та магістранти!
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у V регіональній студентській науково-практичний конференції "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби", яка відбудеться на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка 3 березня 2011 року

[b]Наукова проблематика конференції[/b]
1. Тарас Шевченко: реальна постать і художній образ.
2. Традиції й новаторство у творчості Тараса Шевченка.
3. Образ Тараса Шевченка в публіцистиці.
4. Мовознавчі шевченкознавчі студії.
5. Візійні світи Тараса Шевченка.

Для публікації слід надіслати: диск з текстом, роздрукований примірник статі, авторську довідку (ксерокопію квитанції про оплату, рецензію наукового керівника, потреба в житлі (для іногородніх учасників).
Матеріали та поштові перекази просимо надіслати до 14 лютого 2011 року на адресу: Бойцун Ірина Євгеніївна, квартал 50 років Жовтня, б. 5 кв. 62, м. Луганськ 91034. Контактний телефон: 0642-62-41-13, e-mail: carudo@net.lg.ua. Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів, вартість публікації становить 50 гривень. Оплата проїзду, харчування та проживання – за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення статей:
- обсяг 3 – 4 сторінки;
- аркуш формату А-5, шрифт Times New Roman, розмір 11 кеглів, без переносів, інтервал 1, поля ліворуч, зверху, праворуч, знизу – 2 см; абзац – 1 см;
- ініціали та прізвище автора у правому кутку (жирним), у дужках на наступному рядку зазначити навчальний заклад, у якому навчається автор статті;
- на наступному рядку (по центру) назва статті (шрифт жирний);
- далі (без відступу) – текст статті;
- приклади виділяти курсивом;
- посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки за зразком [3, с. 35];
- бібліографію, оформлену відповідно до вимог, подавати одразу після основного тексту в алфавітному порядку, шрифт, розмір 11, без абзаців.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Shevchenko.doc34 КБ