НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013», яка відбудеться 20 квітня 2013 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права;
– Конституційне право;
– Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право;
– Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право;
– Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право;
– Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право;
– Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня надіслати (подати) до Оргкомітету: заявку; тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок); рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня; електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru ); копію квитанції про оплату.
Всю додаткову інформацію щодо даної конференції Ви можете отримати на сайті: http://www.nikolaevonua.org.ua/molodezh.htm

Координати:
Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна
Тел.: (0512) 34-20-91 Козаченко Олександр Васильович
Тел./Факс: (0512) 34-01-12
www.nikolaevonua.org.ua
E-mail: conf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Zaproshennja Molod_2013.doc68 КБ
Microsoft Office document icon Priglashenie_2013.doc59.5 КБ