Нова концепція підготовки магістрів.

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Міністерство освіти і науки затвердило нову концепцію підготовки магістрів.

Освітні програми підготовки магістрів можуть бути поділені на:
- дослідницькі, що передбачають поглиблення досліджень в одній з наукових галузей;
- професійні, що передбачають розвиток професійних та формування управлінських компетенцій у певній галузі професійної діяльності;
- кар’єрні, що передбачають вдосконалення (просування) здобутих теоретичних знань і практичного досвіду для кар’єрного зростання та підготовки до здійснення управлінської діяльності.
Відповідно до класифікації програм можуть існувати дипломи професійного, дослідницького та кар’єрного магістра.

Усі раніше здобуті дипломи магістрів можна кваліфікувати як професійні, а як виняток вважати магістерськими дипломи дворічних програм денної форми навчання.

З метою створення належних умов для сполучення теоретичної та практичної підготовки магістрів необхідно подовжити нормативний термін навчання магістрів з усіх напрямів до 1,5 – 2 років.

Наказ МОН від 10.02.2010 р. N99 "Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні"

Побачим

Побачим, що з цього вийде. Трохи замутано написано і не зрозуміло, чи це вже вказівка до роботи, чи будуть додаткові розпорядження.
Незрозуміло, що з існуючими стандартами навчальних планів буде. Переблятимуть, залишать у спокої?
Не ясно чи може бути за кожною спеціальністю дві магістерські програми (спеціалізації) - професійна та дослідницька. Зараз таке не дозволяється, але в руслі змін - логічно.