Наукова конференція «Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина…»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 28 Жовтень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра кримінального права і процесу Національного університету «Львівська політехніка» запрошує взяти участь у науковій конференції «Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави», яка відбудеться 28 жовтня 2016 року.

  • Місце проведення конференції – м. Львів, вул. Князя Романа, 1/3, кафедра кримінального права і процесу, Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
  • Форма проведення – заочна, публікація матеріалів – електронна.

Тематичні секції
Секція 1 Кримінально-правова політика: національний та міжнародний рівень.
Секція 2 Кримінологічний захист прав і свобод людини і громадянина в умовах демократизації суспільства та європейської інтеграції.
Секція 3 Актуальні проблеми кримінального процесуального законодавства в умовах Європейської інтеграції.
Секція 4 Криміналістичне та експертне забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах реформування кримінального законодавства.

Тези доповідей необхідно надіслати електронною поштою до 3 жовтня 2016 року на адресу

Контактна особа – Гумін Олексій Михайлович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології, тел.: (067) 281 11 83 (телефонувати з 10:00 до 16:00).

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0 і вище у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 12,5 мм; усі поля – 20 мм. Назва файлу має бути відповідною до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Петренко_ОП_тези). Сторінки не нумеруються. Літературу, бажано 2–4 найменування, оформлюватив кінці тексту (без повторів) за «ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис…». Виноски у тексті позначати так: [1], [2, с. 89], [3, с. 34–35].
Детальніша інформація Національний університет "Львівська політехніка"