Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Address:
Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови

E-mail Оргкомитета:
engldpt@karazin.ua

Організатори:
арківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови

Телефон / Факс:
+38 (057) 707-53-50

Вартість участі, проживання та харчування:
Оплата публікації здійснюється в розмірі 15 грн. за 1 сторінку тексту

Мета конференції: стимулювати молодь, яка має активну громадянську позицію, брати участь в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову зокрема як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування наукового товариства.

Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вимоги до статей доповідей:

 • матеріали (5-8 сторінок) надсилаються на електронну адресу кафедри
  англійської мови у редакції Word 6.0 або 7.0 без автоматичних переносів
  слів. В окремих файлах подаються: 1) відомості про автора (прізвище,
  ім’я, по батькові студента та керівника повністю, науковий ступінь
  керівника, звання, місце навчання студента, домашня адреса з індексом
  міста, телефон, електронна адреса) (наприклад, ivanova_vid.doc); 2) текст
  статті доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора
  (наприклад, ivanova.doc).
 • на початку статті розміщується УДК (в лівому верхньому кутку).
  Відцентрована назва публікацій друкується великими літерами жирним
  шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами
  прізвище, ініціали автора та керівника (із зазначенням наукового
  ступеня), поряд у дужках – назва міста; анотація статті трьома мовами
  (українською, російською, англійською) загальним обсягом 250-
  300 знаків та ключові слова (до 10);
 • основний текст статті друкується через 1,5 інтервал шрифтом Times New
  Roman, кегль -14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см;
  абзацний виступ – 5 знаків. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);
 • при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають
  відокремленими файлами;
 • ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які
  потребують виділення, підкреслюються;
 • посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку
  використаної літератури, напр.: С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак –
  порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;
 • завершує публікацію References (друкується жирним шрифтом
  звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір до
  тексту подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному
  порядку авторів, оформлений із дотримання стандартів ВАК України
  2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008)

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=3073

Дедлайн: 14.01.2014

ДолученняРозмір
PDF icon stud_0.pdf499.72 КБ