Міжнародна щорічна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [b]«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА І ДЕРЖАВИ»[/b], присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, яка відбудеться [b]27-28 листопада 2009[/b] року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14)

[b]Основні тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Філософсько-правові дослідження;
[*] Дослідження у загальній теорії прав людини;
[*] Загальнотеоретичні дослідження права та держави;
[*] Історичні дослідження права та держави.[/list]

[b]Робочі мови:[/b] українська, російська, англійська

До участі в конференції запрошуються студенти не нижче 3-го курсу, аспіранти та молоді вчені. Для цього Вам необхідно до 5 листопада 2009 року надіслати заявку на участь (форма додається) разом з матеріалами в електронному вигляді, а також відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів або деканату). на [i]ел. адресу[/i]: SNT.lawschool@gmail.com або заявку на участь разом із матеріалами в друкованому та електронному вигляді (на диску CD-R), а також рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів або деканату) на [i]адресу:[/i]
79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14
юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка
Студентське наукове товариство
Оргкомітет конференції.

За додатковою інформацією просимо звертатись до Голови СНТ Олега Луціва
[i]м.т.[/i] 8 (067)6744215
[i]сайт:[/i] http://snt.at.ua/news/pirantiv_i_studentivaktualni_problemi_teoriji_ta_istoriji_prav_ljudini_prava_i_derzhavi/2009-10-07-15