Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» - 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», яка відбудеться 2-3 квітня 2013 р.

Передбачається робота секцій:

 1. Філософська думка України та світова філософія.
 2. Актуальні проблеми історії України.
 3. Духовна культура України: традиції та сучасність.
 4. Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра
 5. Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 6. Соціальні проблеми та шляхи розвитку України.
 7. Політичні проблеми та шляхи розвитку України.
 8. Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 9. Мовна підготовка фахівців.
 10. Історія науки і техніки.
 11. Міжнародна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
 12. Духовність як основа життя сучасної людини.

Вимоги до змісту тез:

 • актуальність проблеми, що розглядається, та її значущість для розв’язання важливих
 • наукових і практичних завдань;
 • основна частина має містити елементи наукової новизни;
 • висновки та можливі напрямки подальших досліджень з даної проблеми.

До тез мають додаватися данні про наукового керівника (прізвище, ініціали, посада, вчене звання, навчальний заклад).

Планується видання матеріалів конференції у формі збірника тез наукових праць. Тези доповідей приймаються до оргкомітету конференції до 10 січня 2013 року (НТУ “ХПІ”, вул. Весніна, 5-А, кімн. 215, кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики; тел. 704-16-22, 707-68-26, e-mail: kurmpl@mail.ru).

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Інформаційний лист.doc37 КБ