Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" - SAIT 2011

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Інформуємо Вас, що 23-28 травня 2011 року в м. Києві відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", яка продовжує традиційні напрямки попередніх конференцій аспірантів та молодих вчених. До участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи
1. Методи системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеності та ризиків
2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень
4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків
6. Нелінейні задачі системного аналізу.
7. Системна методологія сталого розвитку.
Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень
1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)
2. Системи прийняття рішень в управлінні соціальними процесами
3. Системи прийняття рішень в управлінні технологічними процесами в промисловості
4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази знань для ІСПР
5. Математичне моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів
6. Прийняття рішень в умовах невизначеності даних (системи нечіткого логічного виведення)
7. Сучасні методи та алгоритми ІСПР (генетичні та еволюційні алгоритми, нейронні мережі і т.п.)
Секція 3. Грід-технології в науці і освіті
1. Пропозиції з реалізації завдань Державної Програми впровадження Грід-технологій в науково-технічних і соціально-економічних сферах України на 2010–2013 роки.
2. Розвиток семантичних Грід-сервісів, які оперують із знаннями на базі метаданих, онтологій і методів вилучення знань (Data&Knowledge Mining).
3. Підготовка кадрів для підтримки функціонування Грід-середовища і його сервісів.
4. Комп’ютерне проектування в умовах Грід, моделі і процедури проектування мікросистем.
Секція 4. Прогресивні інформаційні технології
1.Забезпечення систем управління (математичне, алгоритмічне, лінгвістичне, інформаційно-організаційне, технічне, програмне), обробка інформації та технології їх створення
2. Електронна комерція
3.Інформаційна безпека та захист інформації
4.Високопродуктивні ОС та мережі, телекомунікаційні технології
5.Бази даних та знань як середовище інформаційної підтримки управління та проектування
Секція 5. Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій
1. Міжнародна програма співробітництва компанії SAP з вищими навчальними закладами «Університетський альянс SAP» (SAP University Alliances Program).
2. Міжнародна академічна програма компанії SAS Institute(SAS Global Academic Program).
3. Міжнародна академічна програма компанії NetCracker.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
1 лютого 2011 Початок прийому тез доповідей.
4 березня 2011 Закінчення прийому тез доповідей.
21 березня 2011 Повідомлення про прийняття / відхилення доповіді.
4 квітня 2011 Крайній термін сплати орг. внеску.
26 квітня 2011 Затвердження програми конференції та її публікація на сайті http://sait.kpi.ua.

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для подання матеріалів необхідно заповнити реєстраційні форми на всіх співавторів на сайті за адресою http://sait.kpi.ua/2011/submission в режимі online.
Файл з тезами доповіді необхідно додати до реєстраційної форми там же.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
03056, Україна, м. Київ,
пр. Перемоги, 37, корпус 35, к. 206,
ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»,
Організаційний комітет SAIT 2011.
Контактні особи: Опаріна Олена Леонідівна,
Макуха Михайло Павлович.
Tel: (+38) 044 406-81-46
e-mail: sait@sait.org.ua

Сайт конференції: http://sait.kpi.ua.

ДолученняРозмір
PDF icon sait2011uk.pdf225.19 КБ