Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія наук України
Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція)
Маріборский університет (Словения)
Ягелонський університет (Польща)
Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія)
Санкт-Петербургський державний електротехнічний університет "ЛЭТИ" імені В.И.Ульянова (Росія);
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції

Тематичні напрямки:
- фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
- нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
- сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
- комп'ютерно-інформаційні технології та системи зв'язку;
- електротехніка та енергозбереження;
- фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
- економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Необхідно направити в оргкомітет:
- реєстраційну форму;
- тези доповідей;
- копію квитанції про оплату

Організаційний внесок: 150 грн.

Оплата участі:
Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ Укрексімбанку у м. Тернопіль; МФО 338879;
код: 26310146; р/р 2600301668594.
Призначення платежу: За поліграфічні послуги при друці матеріалів конференції
(вказати прізвище та ініціали).
Вказаний рахунок є мультивалютним (€, $, грн., рос. рублі).
Підтвердження про оплату (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)
Ім'я та прізвище автора мовою тез (співавторів) (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)
Організація, країна (Times New Roman, 12 pt), (пропуск рядка 10 pt., центрування по
лівому краю)
Назва доповіді (Times New Roman, 12 pt., bold) (пропуск рядка 10 pt.,
центрування посередині)
Ім'я та прізвище автора (співавторів) англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)
Назва доповіді англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск
рядка 10 pt., центрування посередині)

Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки друкуються на листках білого паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір 12 pt., інтервал - одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп'ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.

Доповіді для публікації у фаховихвиданнях подають у вигляді статті, до якої додаються анотації мовою доповіді та англійською мовою. Обсяг статті для опублікування 5-10 сторінок.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року