Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТ

І У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 5–6 листопада 2014 року

Робота конференції планується за такими напрямами:

Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Петренко Марія Володимирівна, моб. +380506692006). E-mail: mabez@mail.ru

2.Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com

3.Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@ukr.net

4.Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09).

E-mail: olaolaola@ukr.net

5.Технічний прогрес та відповідальність фахівця (голова: Артюх Станіслав Федорович, т. 720-61-76; секретар: Червоненко Іван Ігорович, моб. +380935567444). E-mail: chervonenko_ivan@mail.ru

6.Соціальна відповідальність у системі цінностей сучасного суспільства (голова: Поступной Олександр Миколайович, т. 707-68-36; секретар: Голованов Борис Дмитрович, моб. +380673077866). E-mail:golovanov2003@list.ru

7.Відповідальність та духовність: перспективи розвитку у сучасному суспільстві (голова: Дольська Ольга Олексіївна, т. 707-60-20; секретар: Міщенко Марина Миколаївна, моб. +380509346945).

E-mail: vykladach.ukr@gmail.com

8.Перспективи розвитку технічного прогресу і відповідальний підхід до вирішення екологічних проблем (голова: Рассоха Олексій Миколайович, т. 707-62-14; секретар: Черкашина Ганна Миколаївна, т. 707-61-86).

E-mail: annikcherkashina@rambler.ru

9.Історія науки і техніки як фактор формування світоглядних та духовних основ гуманітарно-технічної еліти (голова: Скляр Володимир Миколайович, т. 707-65-03; секретар: Гутник Марина Валеріївна, моб. +380509710612).

E-mail: marina_zoza@mail.ru

Робочі мови конференції: українська, російська

Для своєчасної підготовки видання програми і матеріалів конференції просимо Вас подати секретарям або головам секцій:• заявку на участь у конференції до 1 жовтня 2014 року;

• текст доповіді в електронному і роздрукованому вигляді на одній із робочих мов (4–6 сторінок) згідно з вимогами до 20 жовтня 2014 року.

Вимоги до оформлення статей

Матеріали статей подаються в електронному та друкованому вигляді обсягом 4–6 сторінок формату А 4, усі поля2 см, міжрядковий інтервал 1,5, гарнітура Times New Roman 14 кегль.

Додаткова інформація: http://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?page_id=409

Відповідальна Організация: НТУ ХПІ