Міжнародна науково-практична конференція: "Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості"

Розділ: 

Дата події: 

Вівторок, 22 Грудень, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Термін подання тез: до 16.12.2015

Дата початку: 22.12.2015

Дата закінчення: 22.12.2015

Область наук: Юридичні.

Тип конференції: Міжнародні.

Адреса: Львів, вул. С. Наливайка, 14/16а.

E-mail Оргкомітету:
legal.research.ua@gmail.com

Організатори:
Український центр соціально-правових досліджень

Телефон / Факс:
+38 (095) 022 16 38; +38 (096) 214 00 81

Вартість участі, проживання та харчування: за власний рахунок

Міжнародна науково-практична конференція: "Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості" 22 грудня 2015 року
Метою проведення науково-практичної конференції Українським центром соціально-правових досліджень є залучення студентів, аспірантів, науковців, практикуючих юристів до розгляду проблем та перспектив розвитку державної політики зайнятості в сучасних умовах, налагодження співпраці та обміну досвідом у цій сфері державної діяльності. Тези матеріалів конференції будуть опубліковані у збірнику. Конференція відбудеться 22 грудня 2015 року за адресою: м. Львів, вул. С. Наливайка, 14/16а.

Заплановані наукові напрямки конференції:
- право на зайнятість та його реалізація;
- послуги з посередництва у працевлаштуванні;
- професійна орієнтація та професійне навчання громадян;
- трудовий договір, як основна форма реалізації права на працю;
- зайнятість на підставі цивільно-правових договорів про працю;
- нові форми залучення до праці та їх роль у реалізації державної політики зайнятості;
- реформування державної служби зайнятості та соціального страхування у сфері зайнятості;
- проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, бюджетної, соціальної, зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою розширення сфери застосування праці;
- зайнятість у сфері аграрного сектору;
- соціальний захист громадян у разі настання безробіття;
- захист прав працівників;
- відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.
Офіційними мовами проведення науково-практичної конференції є українська, польська, російська, англійська.

Форма участі у науково-практичній конференції: очно/заочна.
Включно до 16 грудня 2015 року потрібно надіслати на електронну адресу legal.research.ua@gmail.com:
1) тези доповіді на офіційній мові конференції (на українській, російській чи англійській мові) в форматі *.doc, *.docx.
2) сфотографовану або відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції);
3) заповнену анкету учасника, що знаходиться на сайті www.legal-research.com.ua;
4) рецензію наукового керівника (для студентів і аспірантів).
При заочній участі у конференції збірник тез надсилається учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті протягом двох тижнів після проведення конференції.

Організаційний внесок використовується передусім для друкування збірника тез та поштового надсилання їх учасникам конференції. Він сплачується за наступними банківськими реквізитами: – 120 грн. (18 грн. за кожну сторінку при об’ємі більше 5 сторінок).
Оплата здійснюється за наступним рахунком:
Одержувач: ПАТ КБ «Приватбанк»
Рахунок одержувача: 26002053701779
ЗКПО: 39674861
МФО: 325321
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Контактні телефони: +38 (095) 022 16 38; +38 (096) 214 00 81

Вимоги до тез доповідей:
Обсяг - до 5 сторінок (якщо об’єм більше, то сума оргвнеску визначається, виходячи з вартості 18 гривень за кожну сторінку) формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Приклад оформлення тез:
Вісьтак М. Я.
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри трудового,
аграрного та екологічного права юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка
м. Львів, Україна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [8, с. 268].
Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції (приклад назви файлу, Вісьтак М.Я.).
До розгляду не приймаються тези, які оформлені без врахування зазначених вимог. Відповідальність за редагування та зміст тез несе автор.

Джерело: http://legal-research.com.ua/konferentsii

Веб-сайт: http://legal-research.com.ua/konferentsii