Міжнародна науково-практи на студенські конференції«Перспективи розвитку професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному просторі»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 12 Січень, 2017

Місце події: 

Перспективи розвитку педагогічної професії

У сфері освіти, як і в інших галузях матеріального і духовного виробництва, спостерігається тенденція до внутрипрофессиональной диференціації. Це закономірний процес поділу праці, що проявляється не тільки і не стільки в дробленні, скільки в розвитку все більш досконалих і ефективних відокремлених видів діяльності в межах педагогічної професії. Процес відокремлення видів педагогічної діяльності обумовлений насамперед істотним "ускладненням" характеру виховання, яке, у свою чергу, викликано змінами соціально-економічних умов життя, наслідками науково-технічного і соціального прогресу.
Іншою обставиною, що призводить до появи нових педагогічних спеціальностей, є збільшення попиту на кваліфіковане навчання та виховання. Так, вже в 70 - 80-ті рр. стала чітко проявлятися тенденція до спеціалізації за основними напрямами виховної роботи, викликана необхідністю більш кваліфікованого керівництва художньою, спортивної, туристсько-краєзнавчої та іншими видами діяльності школярів.
Отже, професійна група спеціальностей - сукупність спеціальностей, об'єднаних за найбільш стійкого увазі соціально корисної діяльності, що відрізняється характером свого кінцевого продукту, специфічними предметами і засобами праці.